Milieu

De wet- en regelgeving op het gebied van milieuzaken is erg divers en complex. Zaken waar je als vereniging mee te maken kunt krijgen zijn bijvoorbeeld licht- en geluidshinder, de afvoer van gravel of gevaarlijke stoffen.

Omdat de milieu-onderwerpen zo divers van aard zijn, kunnen we hier geen beknopte informatie over geven. Heb je vragen met betrekking tot de wet- en regelgeving op het gebied van milieuzaken? Neem dan contact op met een van onze Accountmanagers.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.