Incasso

De KNLTB ondersteunt de aangesloten tennisverenigingen bij het innen van achterstallige contributie. Hiervoor wordt samengewerkt met Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders. Schuman biedt alle leden van de KNLTB een gratis incasso service.

Schuman Incasso Service is een speciale incassoaanpak voor de leden van de KNLTB. Schuman biedt alle leden van de KNLTB een gratis incasso service aan en ondersteunt hen bij het professionaliseren van het voortraject. De vereniging plaatst de incassoadvertentie van Schuman op haar website en in haar clubblad en Schuman incasseert de openstaande vorderingen geheel gratis. Verenigingen profiteren van de volgende voordelen:

  • Gratis tips, voorbeeldbrieven etc. (zie onderstaand)
  • Gratis incasso (minnelijk) van achterstallige contributie

Professionele uitstraling richting leden rondom het innen van contributie

Tips voor het vorderen van incasso's

  1. Gebruik de ‘checklist factuur’ om te controleren of de factuur voldoet aan alle eisen;
  2. Verstuur een ‘herinnering’, zodra de betalingstermijn van de factuur is verlopen en er geen betaling is ontvangen;
  3. Bel het betreffende lid op, wanneer de herinnering niet leidt tot betaling. Persoonlijk contact werkt vaak effectiever en geeft wellicht inzicht en begrip over de situatie. Maak duidelijke betaalafspraken;
  4. Worden de afspraken opnieuw niet nagekomen, stuur dan de ‘aanmaning’. Hierin geef je het lid nog een laatste kans te betalen zonder dat er kosten bijkomen met daarbij de waarschuwing dat de vordering wordt overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder, wanneer betaling wederom uitblijft. Via http://www.schuman.nl/diensten/incasso/ kun je berekenen hoeveel incassokosten er in rekening mogen worden gebracht;
  5. Blijft het lid weigeren te betalen, neem dan contact op met Schuman voor overleg over de te nemen stappen.