Contributies en tarieven

Een overzicht van de verschillende contributies en tarieven.

Voor 2019 zijn de bijdragen vastgesteld op:

  • verenigingsbijdrage € 190,39;
  • bondscontributie per lid € 17,13

Voorlopige contributienota

Elke vereniging ontvangt in februari de voorlopige contributienota. Deze is gebaseerd op het bij de KNLTB op 31 januari geregistreerde aantal leden conform het Algemeen Reglement van de KNLTB.

Definitieve contributienota

In oktober ontvangt elke vereniging de definitieve contributienota. Deze is gebaseerd op het aantal aangemelde leden in de periode van 1 februari t/m 30 september conform het Algemeen Reglement van de KNLTB.

Overzicht tarieven 2019/2020

LidmaatschapTarief 2019Tarief 2020
Verenigingsbijdrage € 190,39  € 197,82
Contributie  € 17,13 € 17,78
Noodledenpas € 2,50 € 2,50
Vervangende ledenpas € 1,00 € 1,00
     
Competities  
KNLTB Landelijke Competitie  Voorjaar € 37,71 € 38,62
Landelijke Najaarscompetitie Najaar € 37,71 € 38,62
8&9 Tennis € 37,71 € 38,62
KNLTB Groene competitie  € 37,71  € 38,62
KNLTB Rode en Oranje competitie Voorjaar € 25,14 € 25,74 
KNLTB Rode en Oranje competitie Najaar € 12,57 € 12,87
     
Toernooien    
Bijdrage Open Toernooi € 142,04 € 145,45

 

* Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.