TV De Does kruipt uit dal

Best practice door: TV De Does

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Het voortbestaan van vereniging TV De Does  uit Giesbeek liep gevaar. Er waren te weinig leden, te weinig vrijwilligers en er kwam nauwelijks sponsorgeld binnen. Enkele jaren geleden was de kleine vereniging van minder dan 100 leden bijna failliet. Voorzitter TV De Does, Nanne van Dellen: “We stonden echt op het randje van de afgrond."

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

We hebben toen contact opgenomen met een Verenigingsadviseur.  De adviseur gaf opdracht om een groep mensen uit de vereniging te formeren met verschillende achtergronden en inzichten. “De adviseur heeft hiervan een echte groep gemaakt door alle neuzen dezelfde kant op te zetten en een snelheid van werken te bepalen waarbij iedereen zich prettig voelde.” Met deze groep vrijwilligers is uiteindelijk een beleidsplan voor TV De Does vastgesteld.

De toekomstvisie in het beleidsplan bood ook nieuwe aanknopingspunten om met de gemeente in gesprek te gaan. “We hebben een andere opstelling naar de gemeente ingenomen. Het eerder geaccepteerde aanbod van de gemeente om te privatiseren en € 6.000,- mee te krijgen, hebben we afgewezen. Met hulp van de adviseur hebben we een nieuw onderbouwd plan ingediend waarvoor de gemeente nu € 146.000,- bijdraagt aan het renoveren van onze accommodatie!”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

TV De Does is weer een bloeiende club. Er zijn inmiddels nieuwe banen aangelegd: de 4 nieuwe smashcourt banen en de minibaan zijn opgeleverd. Daarnaast is er een ledentoename van 50-60%. De vereniging telt nu 170 leden! Ook zijn er meer vrijwilligers en het aantal lesuren is toegenomen waardoor er een vaste trainer is aangesteld. De betrokkenheid van alle leden is sterk toegenomen.

“Naast de begeleiding bij het bepalen van onze ambities, heeft de adviseur ook met ons een sponsorplan ontwikkeld waarmee we als kleine vereniging jaarlijks € 7.000,- tot € 10.000,- aan sponsorgeld binnenhalen met lange contracten. Een geweldig bewijs dat iedereen weer gelooft in onze club! En onze ambities zijn nog groter. Samen met de voetbalvereniging is een lobby opgezet bij de gemeente voor een nieuw clubhuis. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Andere best practices binnen het thema Financiële zaken

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.