Sportimpuls voor KJLTC Kampen

Best practice door: KJLTC Kampen

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Tennisvereniging KJLTC heeft een prachtige accommodatie, veel ervaren vrijwilligers en kwalitatief goede trainers. Echter, het ontbrak de afgelopen jaren aan daadkracht en innovatie, waardoor het ledenaantal drastisch is gedaald. Met name basisschoolleerlingen weten de tennisvereniging steeds moeilijker te vinden.

Met een nieuw bestuur en een frisse wind door de organisatie is het tijd om een nauw samenwerkingsverband aan te gaan met lokale partners. ‘Schooltennis’ is een uitstekend product om samenwerking, ledengroei en een sportieve wijkgerichte aanpak als fundament in het nieuwe clubbeleid te implementeren.

Het sportpark is centraal gelegen aan de rand van wijken De Maten, Flevowijk, Cellesbroek en Middenwetering. Wijken waar relatief veel basisschoolkinderen wonen en basisscholen zijn, maar in verhouding zeer weinig sportverenigingen lesaanbod verzorgen. 

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Op basis van bovenstaande relevantie heeft tennisvereniging KJLTC met medewerking van Hollander Sport & Support een landelijke Sportimpuls aanvraag geschreven. Na een intake heeft Hollander Sport & Support een subsidieaanvraag geschreven in samenspraak en met medewerking van het bestuur en de trainers van KJLTC. Deze is telkens en per kwaliteits- en resultaatcriteria getoetst aan de situatie op lokaal niveau en gericht op KJLTC Kampen. 

De Sportimpuls is gehonoreerd, waarmee een bedrag van ruim EUR 50.000,- gemoeid is.

De subsidie is opgebouwd uit drie onderdelen. Directe kosten -waaronder de inzet van de trainers voor de schooltennisactiviteiten vallen-, indirecte kosten als tennismaterialen, PR en promotie, lesmateriaal, baanhuur, evenementenbijdrage en indirecte kosten organisatie waaronder kosten projectleider, vergaderruimtes en presentjes voor samenwerkingspartners.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Gedurende het project verwacht de club 60 tot 75 nieuwe jeugdleden te verwelkomen als lid van KJLTC. Dat is een groei van 46-58% ten opzichte van het huidige jeugdledenaantal van 130. In de basis richten we ons op kinderen die nog geen lid zijn van een sportvereniging of een motorische achterstand hebben. 

Hollander Sport & Support (extern) heeft de aanvraag geschreven en is gedurende twee jaar projectleider voor drie uur per week. De trainers van KJLTC krijgen de komende twee jaar vanuit de subsidie betaald voor de schooltennis activiteiten en er is budget voor de aanschaf van nieuwe materialen, baanhuur, etc.

 

Andere best practices binnen het thema Financiële zaken

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.