Nieuwe tennisbanen voor TC Teco door uitgifte obligaties

TC Teco

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

De Oisterwijkse tennisvereniging TC Teco was bezig met een flinke vernieuwingsslag in de accommodatie. Zo ging het clubgebouw behoorlijk op de schop en werd het voorzien van een nieuw interieur. De kers op de taart moest de vernieuwing van de tennisbanen worden. Maar een lening afsluiten bij de bank met een hoge rente, zoals eerder gedaan is bij de financiering van het clubgebouw, zag het bestuur van TC Teco niet zitten.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Om toch aan de benodigde € 80.000,- te komen bedacht de club een plan voor de uitgifte van obligaties onder de eigen leden. Via een enquête werd de belangstelling hiervoor gemeten. En wat bleek: veel leden gaven aan mee te willen investeren. De tachtig obligaties met ieder een waarde van duizend euro werden opgekocht door in totaal 23 leden. “Het idee om obligaties uit te geven ontstond doordat de eerdere financiering van het clubgebouw niet goed beviel”, vertelt voorzitter van TC Teco Toon Sanders. “De rente van de bank was hoog en het is een heel gedoe om te zorgen dat Stichting Waarborgfonds Sport en de gemeente ieder garant staan voor de helft van het geleende bedrag. Daarnaast brengt deze procedure een hoop kosten met zich mee. Met de uitgifte van obligaties bespaar je op de kosten, de administratieve rompslomp en profiteer je van een veel aantrekkelijker rentetarief.”

Risico’s

Uit de ledenenquête bleek dat de animo om te investeren in de tennisbanen groot was. De leden konden zich inschrijven op obligaties van duizend euro, met een rentetarief van 3,5% en een vaste aflossing verspreid over tien jaar. Sanders: “Het is belangrijk om de leden te overtuigen dat de club financieel gezond is. Daarnaast moeten de leden er op kunnen vertrouwen dat de uitgifte van de obligatie professioneel wordt aangepakt. Met het oog daarop installeerde de club een groep deskundigen, bestaande uit juridische en financiële experts. Deze groep begeleidde het totale traject van documentatie tot uitgifte. Ook schakelde de vereniging op basis van een sponsorovereenkomst een notaris in om te waarborgen dat het uitgifteproces correct zou verlopen.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Uiteindelijk is het obligatieplan voor zowel de club als de leden een win-winsituatie. TC Teco heeft voor een relatief laag rentepercentage inmiddels vijf nieuwe kunstgrasbanen, terwijl de investerende leden profiteren van een aantrekkelijk rentepercentage over hun ingelegde geldsom. Sanders: “Daarbij komt dat het algehele clubgevoel stevig is versterkt door de oplevering van de nieuwe banen en de wijze van financiering. De uitdaging om dit samen te doen heeft voor een hoop positivisme gezorgd.”

Voor tennisverenigingen die ook met het idee spelen om aan obligatie-uitgifte te doen heeft Sanders nog een aantal tips. “Dit idee is niet nieuw. In de bankwereld is een dergelijke obligatie-uitgifte niet bijzonder. Maar deze manier om aan liquiditeit te komen is veel interessanter dan een banklening. Als club is het belangrijk dat de continuïteit van de vereniging niet in gevaar is. Daarnaast is een ledenenquête belangrijk om erachter te komen hoeveel animo er is en onder welke voorwaarden leden een obligatie willen kopen. En om alles eerlijk te laten verlopen is een notaris essentieel.”

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.

Andere best practices binnen het thema Financiële zaken