Subsidieregelingen - in 2018 nog investeren of wachten?

Sportverenigingen en -stichtingen wenden zich op dit moment tot Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met de vraag of het gunstig is om nog in 2018 te investeren of juist te wachten. Deze vraag is op dit moment nog niet te beantwoorden, aangezien de voorwaarden van de nieuwe subsidieregeling nog niet bekend zijn.

Veel hangt daarbij af van de wijze waarop de overheid de sportvereniging zal compenseren. Het Ministerie van VWS wil een werkgroep opstarten met onder andere NOC*NSF, de sportbonden en SWS om in gesprek te gaan over de voorwaarden van een subsidieregeling. Het ministerie van VWS verwacht hierover in 2018 duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Gevolgen voor sportstichtingen

Veel stichtingen investeren in sportaccommodatie om fiscale redenen. Gezien de subsidieregeling die in de maak is, lijkt het gemakkelijker om investeringen in de accommodatie voortaan door de sportvereniging te laten doen. Indien een sportvereniging investeert is het onder andere noodzakelijk dat de gebruikersrechten van de ondergrond logischerwijs ook aan de sportvereniging worden toegekend. Op dit moment ligt dit gebruikersrecht bij veel sportstichtingen. SWS adviseert clubs -dat indien de regelgeving bekend is- het verstandig is om fiscaal advies in te winnen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.