Webinar

Maandag 19 november vond het eerste KNLTB webinar plaats met als thema 'Het beste toernooi voor jouw club!'. Tijdens dit interactieve webinar werden toernooileiders geïnformeerd over de huidige situatie rondom toernooien (cijfers, wensen & behoeften spelers) en geënthousiasmeerd voor de aanvraag van een nieuwe toernooivorm (toelichting, tips & tricks). Op deze manier wil de KNLTB helpen bij de organisatie van een succesvol toernooi in 2019. Wil jij graag ontdekken welk toernooi het beste bij jouw vereniging past? Bekijk dan het webinar.

 

Wensen & behoeften spelers

De afgelopen jaren zien open toernooien een sterke daling van het aantal toernooispelers. Tennissers hebben tegenwoordig nieuwe wensen voor deelname aan toernooien. Ze willen graag van te voren weten wanneer en hoe laat ze moeten spelen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat toernooispelers graag mee willen doen aan kortere toernooien, omdat ze beter passen in hun drukke agenda’s. Ook spelen ze het liefst meerdere wedstrijden (op één dag). Deze nieuwe inzichten hebben er toe geleid dat de KNLTB, naast het bestaande weektoernooi, vier nieuwe toernooivormen heeft gedefinieerd, namelijk: een dag-, weekend-, starters- en een teamtoernooi. 

Voordelen aanvraag nieuwe toernooivorm

Om te voldoen in de wensen en behoeften van toernooispelers en daarnaast toernooiorganisaties wil helpen bij de organistaie van een succesvol toernooi wil de KNLTB de aanvraag van nieuwe toernooivormen graag stimuleren. Daarom betaal je dit jaar geen toernooiafdracht als je een dag-, team-, starters- of weekendtoernooi organiseert. Tot slot bieden we ondersteuning en eerste hulp bij de organisatie van jouw toernooi.

Tijdens het webinar zijn er enkele vragen nog onbeantwoord gebleven. Hieronder vind je een overzicht van deze vragen met daarbij de antwoorden.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een unieke toernooispeler?

Een unieke toernooispeler is een speler die aan minimaal één toernooi heeft deelgenomen.

Mag een speler in één week een dagtoernooi en een weektoernooi spelen?

Een speler kan in dezelfde week deelnemen aan een dag- en weektoernooi, mits het dagtoernooi niet op de finaledag van het weektoernooi is.  

Tellen de nieuwe toernooivormen mee voor DSS?

Alleen een starterstoernooi telt niet mee voor DSS. De andere toernooivormen tellen wel mee voor DSS. 

Kan je een starterstoernooi ook mee laten tellen voor DSS?

Een starterstoernooi telt niet mee voor het DSS. Uit onderzoek is gebleken dat de 8 en 9 spelers het vaak spannend vinden om deel te nemen aan open toernooien. Bij een starterstoernooi staat gezelligheid voorop. Doordat het niet mee telt voor DSS is het erg laagdrempelig om aan deel te nemen.

Behoort de vrijdag ook tot het weekendtoernooi?

Een weekendtoernooi kan gebruik maken van de vrijdag, zaterdag en zondag.

Hoe groot zijn de teams bij een teamtoernooi? Ben je gebonden aan een bepaald format?

Een team bestaat uit minimaal twee spelers. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor het format twee singels en een dubbel. Een team kan ook uit meerdere spelers bestaan en er kan ook gekozen worden voor een format met alleen dubbels. De toernooileider is vrij om de grootte van het team en het format zelf samen te stellen.

Wordt er een bondsgedelegeerde toegewezen bij de nieuwe toernooivormen?

Bij de nieuwe toernooivormen wordt er een bondsgedelegeerde op afstand toegewezen.

Kan er ook op tijd gespeeld worden?

Er kan gekozen worden om op tijd te spelen. Het toernooi kan dan ook gewoon meetellen voor DSS.

Wat is de toernooiafdracht van deze nieuwe toernooivormen?

Ter stimulatie van de nieuwe toernooivormen hoeft er in 2019 geen toernooiafdracht betaald te worden voor een dag-, weekend-, starters- en teamtoernooi.

Is er promotiemateriaal beschikbaar?

In januari worden de draaiboeken en het promotiemateriaal beschikbaar gesteld op centrecourt.nl

Kunnen de clubkampioenschappen als teamtoernooi worden gespeeld?

Het is ook mogelijk om één van de nieuwe toernooivormen als clubkampioenschap aan te bieden.