Open Toernooien

Een open toernooi is een door de KNLTB goedgekeurd toernooi waaraan spelers mogen deelnemen, die lid zijn van de KNLTB of lid zijn bij een andere bij de ITF aangesloten bond. Open toernooien zijn er voor iedereen, voor zowel jeugd als senioren en voor allerlei verschillende niveaus, maar wat is het beste toernooi voor jouw vereniging?

Open toernooien kan je onderverdelen in prestatieve toernooien en recreatieve toernooien. Bij prestatieve toernooien worden de wedstrijdresultaten aan de hand van het DSS verwerkt in het spelersprofiel en je rating. Bij recreatieve toernooien is dit niet het geval.

Voorbeelden van prestatieve open toernooien zijn: open (junioren) toernooien op actuele rating of o.b.v. speelsterkten. Voorbeelden van recreatieve toernooien zijn Senior Plus Toernooien en starterstoernooien.

Een open toernooi met één of meer van de hierna genoemde speelsterktecategorieën: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  Dit kan in combinatie met een minimum- en/of maximumleeftijd;

Deelname is gebaseerd op de speelsterkte van een speler of speelster. De speelsterkte 2 is de sterkste categorie en de speelsterkte 9 is de minst sterke categorie. Een speler of speelster kan nooit deelnemen in een speelsterkte categorie die minder sterk is dan zijn/haar eigen speelsterkte.   

Een open toernooi waarbij de indeling plaats vindt op basis van de actuele rating; Dit kan in combinatie met een minimum- en/of maximumleeftijd

Deelname is gebaseerd op de actuele rating van een speler of speelster op het moment van loten van het betreffende toernooi. In de bijzondere toernooibepalingen van het betreffende open toernooi staat vermeld wanneer de loting zal plaatsvinden. 

Een open toernooi in de leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar

Deelname is gebaseerd op de leeftijd van een speler of speelster. De speler of speelster moet in het betreffende bondsjaar minimaal de leeftijd van 35 jaar bereiken om deel te mogen nemen aan het betreffende open toernooi. 

Een open toernooi met één of meer van de hierna genoemde leeftijdsgroepen: 8 t/m 14 jaar (groen), 10 t/m 12 jaar, 10 t/m 14 jaar, 11 t/m 16 jaar, 11 t/m 17 jaar, 11 t/m 18 jaar

Deelname is gebaseerd op de leeftijd van een speler of speelster. De speler of speelster moet in het betreffende bondsjaar minimaal de vastgestelde leeftijdsgrens bereiken en mag de maximale vastgelegde leeftijdsgrens niet overschrijden om deel te mogen nemen aan het betreffende open toernooi. Dit zijn de open jeugdtoernooien.

Een besloten toernooi

De deelnemers dienen te voldoen aan door de toernooiorganisator vast te stellen aanvullende criteria.

Andere door de KNLTB goedgekeurde toernooien

Let op! In toernooien waarbij aan categorieën een leeftijdsgrens is verbonden geldt zonder uitzondering 31 december van het betreffende bondsjaar als peildatum.

De goedkeuring voor de organisatie van een open toernooi dient bij de KNLTB te worden aangevraagd, vóór een door de KNLTB aan te geven datum.

Hoe deel te nemen aan de open toernooien?

De inschrijving voor een open toernooi dient persoonlijk via internet te geschieden. Voor alle KNLTB open toernooien kun je je inschrijven via MijnKNLTB. Voordat je gebruik kan maken van de nieuwe omgeving moet je eenmalig een account aanmaken. De uitleg hiervoor vind je in het stappenplan. Bij een volgend bezoek onthoudt de site je logingegevens. Wil je weten welke toernooien er in jouw regio worden georganiseerd? Bekijk hier de toernooikalender. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.