Tennis is leuker als je wedstrijden speelt

Tennis is leuker als je wedstrijden speelt

"Ik organiseer toernooien voor starters"

Toernooien

De organisatie van toernooien is belangrijk voor verenigingen. Allereerst zorgt het voor veel sfeer en gezelligheid, maar daarnaast blijkt uit onderzoek dat deelname aan toernooien ervoor zorgt dat leden een sterkere binding met de vereniging krijgen, wat een positief effect heeft op het ledenbehoud. De KNLTB ondersteunt verenigingen bij de organisatie van toernooien om meer mensen met meer plezier te laten tennissen. Organiseert jouw vereniging al een toernooi? Op deze pagina's vind je alle informatie die je nodig hebt voor de organisatie van een toernooi.

Soorten toernooien

Wanneer je als vereniging een toernooi gaat organiseren kan je een keuze maken uit een aantal verschillende soorten toernooien, maar welk toernooi past nou het beste bij jouw vereniging? Hieronder vind je een overzicht van alle soorten: 

Elke vereniging is natuurlijk anders, dus voordat je een toernooi gaat organiseren, kan je het beste onderstaande vragen beantwoorden:

 • Voor welke doelgroep wil je een toernooi organiseren? Junioren of Senioren? Of heel specifiek: Tenniskids, starters of topspelers? 
 • Wat is de duurt van je toernooi? Een week, een dag of een weekend? 
 • Is het een prestatief toernooi (telt mee voor speelsterkte) of is het een recreatief toernooi? 
 • Individuele inschrijvingen of een teamtoernooi? 

Alles is mogelijk! Combineer dus het voor jouw perfecte toernooi, aansluitend bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Nieuwe Toernooivormen 

De afgelopen jaren zien open toernooien een sterke daling van het aantal toernooispelers. Tennissers hebben tegenwoordig nieuwe wensen voor deelname aan toernooien. Zo willen ze graag van te voren weten wanneer en hoe laat ze moeten spelen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat toernooispelers graag mee willen doen aan kortere toernooien, omdat ze beter passen in hun drukke agenda’s. Ook spelen ze het liefst meerdere wedstrijden (op één dag). Deze nieuwe inzichten hebben er toe geleid dat de KNLTB, naast het bestaande weektoernooi, een aantal nieuwe toernooivormen heeft gedefinieerd, namelijk: het dag-, weekend-, starters-, team- of een Senior Plus toernooi. De KNLTB wil de aanvraag van nieuwe toernooivormen graag stimuleren. Daarom hoef je dit jaar geen toernooiafdracht te betalen als je een dag-, weekend-, starters-, of teamtoernooi organiseert. 

Verenigingstoernooileider

De Verenigingstoernooileider (VTL) is de persoon binnen de vereniging die gecertificeerd is om een goedgekeurd KNLTB-toernooi te organiseren. De taken van de VTL zijn: 

 • Aanvraag van een toernooi op MijnKNLTB.nl
 • Organisatie van het toernooi 
 • Het corrigeren van wangedrag: hiervoor is de Handleiding omgaan met wangedrag geschreven.

Aanvraag van toernooien

Als verenigingstoernooileider van een vereniging kan je, binnen de aanvraagperiode, een toernooi aanvragen op MijnKNLTB.nl. Voor toernooien in de zomerperiode (apr - okt) is deze aanvraagperiode in oktober/ november van het jaar ervoor. Voor toernooien in de winterperiode (okt - apr) is deze aanvraagperiode in mei/ juni. Alle VTL's worden hier per e-mail tijdig over geïnformeerd. Nadat de aanvraagperiode is verstreken worden alle toernooien door de KNLTB optimaal verspreid over de verschillende regio's. Daarna verschijnt er een conceptkalender, waar andere VTL's protest op aan kunnen tekenen. Vervolgens verschijnt er per periode een definitieve toernooikalender. Deze toernooikalenders zijn voor spelers terug te vinden op www.knltb.nl en op MijnKNLTB.nl.

Alle toernooien die bij de KNLTB zijn aangemeld dienen te worden georganiseerd volgens de richtlijnen van de KNLTB. Ook is het toernooireglement van toepassing op deze toernooien.

Ondersteuning en advies vanuit de KNLTB

De KNLTB biedt toernooiorganisaties ondersteuning en advies bij de organisatie van open toernooien, Nationaal Ranglijsttoernooien, Junioren toernooien en rolstoeltennisranglijsttoernooien, namelijk: 

 • De VTL kan het toernooi aanvragen op MijnKNLTB.nl
 • De KNLTB maakt een toernooikalender met een optimale spreiding over de regio's 
 • De VTL kan het toernooi organiseren in Tennis Toernooi Planner
 • Spelers vinden jouw toernooi via MijnKNLTB.nl
 • De KNLTB verwerkt de wedstrijdresultaten naar spelersprofielen met actuele rating (indien prestatief toernooi)
 • Het toernooi krijgt een bondsgedelegeerde 
 • Eén keer per jaar is er een VTL bijeenkomst bij jou in de buurt, waar we de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen op het gebied van toernooien aan je toelichten.

Documenten die handig zijn bij de organisatie van een open toernooi, National Ranglijsttoernooi (NRT), Junioren toernooi (KNLTB Junioren Tour) of rolstoeltennisranglijsttoernooi vind je hieronder.