Evenementen als bron van nieuwe inkomsten

Een evenement organiseren, nog meer werk op de hals halen? Maar daar staat, als het allemaal lukt, veel tegenover.

Extra inkomsten. Nieuwe sponsors. Grote tevredenheid onder bestaande sponsors. Publiciteit voor de club. Extra baromzet. Ledenaanwas. Nieuwe vrijwilligers. Meer contact met buurtgenoten. Een grotere bekendheid bij het plaatselijke bedrijfsleven. Het tonen van organisatiekracht aan de bond. Stimulans voor sporters en coaches.

Inspelen op behoefte

Een evenement kan vele doelen dienen. Ook zaken waar je in de dagelijkse gang van (sport)zaken niet aan toe komt. Bijvoorbeeld het organiseren van een toernooi voor de laagste jeugdteams. Maar je kunt als vereniging ook iets organiseren dat inspeelt op een geconstateerde behoefte. Bijvoorbeeld lokale senioren die op zoek zijn naar sportieve ontspanning. Een school waarvan men de leerlingen wil laten kennismaken met een specifieke sport. Een bedrijf dat op zoek is naar een middagje actief vermaak voor klanten of medewerkers. Daar kan een sportvereniging prachtig op inhaken door concrete evenementen te ontwikkelen, die ze vervolgens kan ‘verkopen’.

Tijd en energie

Het organiseren van een goed evenement kost veel tijd en energie. Er moeten ook kosten worden gemaakt op een moment dat nog niet bekend is of het evenement geld gaat opbrengen of gaat kosten. Het komt ook voor dat bestaande sponsors hun onvrede uiten, omdat ze het gevoel hebben gepasseerd te zijn. 

Sponsoring

Er is een teneur dat bedrijven steeds vaker de voorkeur geven aan evenementen. Dat heeft te maken met het ‘incidentele’ karakter van een evenement. Een goed evenement staat volop in de belangstelling, maar altijd voor een beperkte tijd. Dat betekent voor sponsors dat ze kunnen toewerken naar die periode en zich daar volledig op kunnen concentreren. Het maakt het sponsorship concreet en overzichtelijk.

Conflicten voorkomen

Bestaande sponsors hebben altijd het gevoel dat ze toegang tot en rechten hebben op alles wat er bij de gesponsorde gebeurd. Daar betalen ze immers voor, althans dat vinden zij. Je kunt dit voorkomen door in de onderhandelingen met sponsors duidelijk te maken welke rechten ze wel hebben en welke activiteiten van de vereniging daar niet onder vallen. Naast alle regels is het vooral van belang dat je bestaande sponsors goed blijft informeren over op handen zijnde ontwikkelingen en hen ook duidelijk maakt wat hun positie daarbij is.

Wat kun je een sponsor van een specifiek evenement bieden?

Je kunt pakketten aanbieden zoals je dat ook doet voor de andere sponsoringmogelijkheden van de vereniging. Maar zorg uiteraard wel voor duidelijk verschil tussen de rechten van de reguliere verenigingsponsors en de evenementsponsors. De evenementsponsor is er alleen voor het evenement, dus voor een korte periode, met rechten die alleen op het evenement van toepassing zijn. Dat moet dus in alles naar voren komen.

Verder kun je voor een evenement specifieke onderdelen laten sponsoren. Specifieke onderdelen (de finale, de borrel, het kinderentertainment) kunnen worden geadopteerd. Daarnaast verdient het altijd aanbeveling in te spelen op de behoefte van een potentiële sponsor. Is het hem te doen om plaatselijke aandacht, het introduceren van een nieuw product, het entertainen van belangrijke klanten, het tonen van maatschappelijke betrokkenheid, het werven van nieuwe medewerkers? Verwerk dat in je aanbod. En soms is het nog beter daar een speciaal evenement voor te ontwikkelen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.