Tennis is leuker als je wedstrijden speelt

Tennis is leuker als je wedstrijden speelt

"Ik zorg ervoor dat mijn leden competitie kunnen spelen"

Voorjaarscompetitie

De Voorjaarscompetitie telt 7 speeldagen en wordt wordt jaarlijks gespeeld in de periode van begin april tot en met begin juni. Ieder jaar doen er ruim 30.000 teams mee aan wat door veel tennissers wordt beschouwd als de leukste periode van het tennisseizoen. Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie voor de organisatie van de Voorjaarscompetitie op jouw vereniging.

Speeldata

De Voorjaarscompetitie telt in het totaal 7 speeldagen en start begin april en loopt tot begin juni. Klik hier voor de speeldata van 2020. De speeldata van Zeeland wijken iets af. Klik hier voor de speeldata in Zeeland. Klik hier voor de speeldata van de Kia Tenniskids Competitie en de KNLTB Junioren competitie. 

Voorwaarden inschrijving

Het inschrijfgeld voor deelname aan zowel de Voorjaarscompetitie 2020 als 8&9 Tennis is inmiddels vastgesteld op €38,62. Teams van verenigingen die (nog) niet aan hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB hebben voldaan, worden pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. Eén en ander voor zover op het moment van betaling de inschrijving voor de competitie nog niet is gesloten (CR artikel 21 lid 4).

Indien een reeds ingeschreven team zich na 1 februari 2020 terugtrekt, zijn wij helaas genoodzaakt een boete op te leggen van €115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven team na publicatie van de indeling geldt een boete van €225,-.

Vernieuwde Junioren competitie

De KNLTB Junioren competitie is vernieuwd; deze is beter afgestemd op de wensen en behoeften van de jeugd tot en met 17 jaar. De Junioren competitie bestaat in 2020 uit de:

  • Junioren competitie 11 t/m 14 jaar
  • Junioren competitie 13 t/m 17 jaar

16.500 jeugdspelers doen al mee aan de KNLTB Junioren competitie. Help jij mee om deze competitie nog groter te maken? Bekijk hier alle wijzigingen.

Begintijden

Klik hier voor alle begintijden van de verschillende competitiesoorten binnen de KNLTB Voorjaarscompetitie 2020.

Leeftijden

Er gelden leeftijdsbeperkingen voor een aantal competitiesoorten (11 t/m 14 jaar, 13 t/m 17 jaar, 17+, 25+, 35+, 45+ en 50+). Bij de junioren t/m 14 jaar en t/m 17 jaar geldt een uitzondering. In de gemengd-, heren-, en damescompetitie op zondag geldt geen leeftijdsrestrictie. Klik hier voor alle informatie over de leeftijden voor 2020. 

Banenschema

Op alle doordeweekse competitiedagen dient het minimum aantal van 1 1/3 baan per thuisspelend team beschikbaar te zijn. Op zaterdag en zondag gelden variabele begintijden tussen 9.00 en 16.30 uur. 

Junioren 11 t/m 14 jaar en Tenniskids Groen spelen korte sets tot 4 games waardoor er voor deze partijen reglementair slechts drie kwartier gereserveerd hoeft te worden. Voor de overige competitiesoorten dien je voor elke partij anderhalf uur te reserveren. Hierdoor kunnen vanaf 2020 dus meer teams ingeschreven worden op zondag. MijnKNLTB houdt hier met de berekening naar het minimum aantal beschikbare banen rekening mee.

Klik hier voor het banenschema met een rekenvoorbeeld.

Spelers koppelen aan teams

Sinds vorig jaar is het mogelijk om op MijnKNLTB de competitiespelers van jouw vereniging te koppelen aan de gepubliceerde teams. Met deze functie heb je als VCL de mogelijkheid om voor de start én tijdens de competitie eenvoudig op één plek alle spelers en teams te beheren. Daarnaast heeft het koppelen van de spelers ook veel voordelen voor aanvoerders en spelers!

  • Als een speler gekoppeld is aan een team wordt de indeling van dat team automatisch zichtbaar op de homepage van een speler wanneer hij/zij is ingelogd op MijnKNLTB. Hierdoor heeft de speler nóg eenvoudiger toegang tot de competitie-indeling. Klik hier voor een voorbeeld van de homepage.
  • Als op de eerste speeldag de spelers al zichtbaar zijn op MijnKNLTB, hoeft de aanvoerder niet één voor één alle spelers handmatig op te zoeken. Dit zorgt ervoor dat het invullen van de uitslagen veel makkelijker is. Daarnaast zorgt het ook voor een minder grote belasting op de website.

Nieuw! Importeer spelers uit de ploegopgave
Afgelopen jaar kregen we van veel VCL's terug dat het koppelen van spelers dubbel werk is, omdat van veel teams de spelers al bij de inschrijving in januari zijn doorgegeven. Vanaf dit jaar hebben we het daarom mogelijk gemaakt om per team met één druk op de knop spelers te importeren die je tijdens de ploegopgave hebt ingeschreven. Handig, want dit scheelt je veel extra werk! Gebruik hiervoor dit stappenplan.

Let op: het kan zijn dat tijdens het importeren nog spelers toegevoegd of verwijderd moeten worden bij de ploegopgave, bijvoorbeeld omdat de ploegopgave bij inschrijving niet is gedaan of incompleet was. Daarnaast kan het door automatische hernummering van teams voorkomen dat bij het importeren spelers aan een hoger of lager team zijn gekoppeld dan het oorspronkelijk opgegeven team. Dit kun je (desgewenst) zelf herstellen door spelers te verwijderen of toe te voegen. Zodra een speler is gekoppeld aan een team wordt dat zichtbaar voor alle spelers en verenigingen.

Uitnodigen van teams

Uiterlijk 8 dagen vóór de eerste speeldag dien je als VCL de uitnodigingen aangemaakt en verstuurd te hebben via MijnKNLTB. Volg hiervoor het stappenplan uitnodigen teams. Tijdens het uitnodigen kun je een aanvoerder delegeren om uitslagen in te voeren. De gegevens van de aanvoerder worden uit de ledenadministratie overgenomen in de wedstrijddetails. Zijn de gegevens niet meer actueel? Vraag dan de ledenadministrateur om dit aan te passen.

Dispensatie aanvragen

Dispensaties twee keer spelen in één week (voor één vereniging) kunnen aangevraagd worden via MijnKNLTB (onder ''Dispensaties”). Vanwege de versoepelde invallersregeling zal het voor veel spelers niet meer nodig zijn om dispensatie aan te vragen. Tijdens het invoeren van een dispensatie rekent het systeem op basis van de gemiddelden in de klassenvolgorde automatisch het verschil tussen beide teams voor je uit. Alleen als de gemiddelden meer dan 2 punten verschillen is het mogelijk om dispensatie aan te vragen. De klassenvolgorde is tevens terug te vinden in het wedstrijdbulletin, dat medio maart wordt gepubliceerd. Gebruik voor het aanvragen van deze dispensatie dit stappenplan.

Dispensatie spelen voor twee verenigingen kan via een online formulier aangevraagd worden. Klik hier voor het webformulier.

Alle aanvragen voor dispensatie dienen uiterlijk 22 maart 2020 te worden ingediend. Lees voor het aanvragen eerst de dispensatievoorwaarden goed door. Voorafgaand aan de start van de Voorjaarscompetitie sturen wij het overzicht met dispensaties ter controle en accordering naar alle VCL’s.

Wijzigingen in het wedstrijdprogramma

Door toevoegingen of terugtrekkingen van teams is het mogelijk dat er voor de start van de Voorjaarscompetitie nog wijzigingen worden doorgevoerd in het wedstrijdprogramma. Alle wijzigingen vanaf maandag 16 maart worden per mail aan de VCL doorgegeven. Wijzigingen die voor deze datum plaatsvinden worden niet gecommuniceerd. Controleer daarom tijdig in MijnKNLTB (via uitnodigen) of er nog uitnodigingen ontbreken of teams zijn toegevoegd.

Digitale teamopstelling

Vanaf de Voorjaarscompetitie 2020 zijn de papieren wedstrijdformulieren en scheurstrookjes afgeschaft en kunnen aanvoerders de opstellingen voorafgaand aan een competitiewedstrijd doorgeven via MijnKNLTB.

Net als voorheen bepalen teams zelf, op basis van afnemende speelsterkte, de opstelling aan het begin van een speeldag. De aanvoerders van beide teams geven vervolgens de eigen opstelling door in de wedstrijd op MijnKNLTB. Zodra beide aanvoerders de teamopstelling definitief hebben bevestigd worden de namen van de spelers overgenomen in het uitslagenformulier en zichtbaar voor iedereen.

Gedurende een speeldag kunnen uitslagen tussentijds worden ingevoerd door de aanvoerders. Dit maakt een competitiedag natuurlijk extra spannend! Want wat is de opstelling en tussenstand bij de concurrenten? En hoe staan andere teams van jouw vereniging ervoor? Tijdens de speeldag kunnen uiteraard ook wijzigingen in de teamopstelling worden doorgevoerd, bijvoorbeeld wanneer een speler geblesseerd is. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd bij het invoeren van de uitslagen.

Het vernieuwde digitale wedstrijdformulier ondersteunt aanvoerders door direct de speelsterktes te tonen en automatisch te rangschikken op basis van speelsterkte (eerst enkel, dan dubbel). Vanzelfsprekend kunnen dames niet worden opgesteld in herenpartijen en vice versa. De optie 'Geen speler beschikbaar' is bedoeld voor walk-overs of wanneer teams niet voltallig komen opdagen.

De teamopstelling doorgeven kan via MijnKNLTB of de KNLTB ClubApp op een smartphone, tablet of een computer (in het clubhuis). Voor noodgevallen, bijvoorbeeld bij technische storingen, is een back-up beschikbaar van het printbare wedstrijdformulier onderaan deze pagina.

Wedstrijdbulletin & Competitiereglement

Het wedstrijdbulletin en het Competitiereglement voor KNLTB Voorjaar 2020 worden gepubliceerd in het blok met belangrijke downloads onderaan deze pagina.

Verkort & Compact Spelen

Voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als juniorencompetities geldt Verkort Spelen. Bij Junioren 11 t/m 14 jaar wordt bij 1-1 in sets een beslissende tiebreak tot 7 punten gespeeld. Bij de Junioren 13 t/m 17 jaar en Senioren wordt een beslissende wedstrijdtiebreak tot 10 punten gespeeld bij gelijke stand in sets. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst  zeven/tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13 of, in het geval van de Junioren 11 t/m 14 jaar, als 7-3 of 8-10. Voor 8&9 Tennis geldt Compact Spelen. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdspelers die op een andere vereniging competitie spelen

Het kan voorkomen dat een jeugdspeler bij een andere vereniging lid wordt om daar competitie te spelen. Voor deze jeugdspelers kun je als vereniging de dubbele bondsafdracht terugvragen. Stuur het bondsnummer en de naam van de speler naar wedstrijdtennis@knltb.nl o.v.v. ‘creditering dubbele bondsafdracht junioren’.

 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.