Competitie Marktplaats

Competitie Marktplaats

Competitieteam nog niet compleet?

Bekijk de advertenties

Voorjaarscompetitie

De Voorjaarscompetitie wordt jaarlijks gespeeld in de periode van begin april tot en met begin juni. Ieder jaar doen er ruim 30.000 teams mee aan wat door veel tennissers wordt beschouwd als de leukste periode van het tennisseizoen. Op deze pagina vind jouw vereniging alle belangrijke informatie voor de organisatie van de Voorjaarscompetitie, zoals de speeldata, wedstrijdbulletins en dispensaties.

De Voorjaarscompetitie telt in het totaal 7 speeldagen en start begin april en loopt tot begin juni.
Klik hier voor de speeldata van 2019. De speeldata van Zeeland wijken iets af. Klik hier voor de speeldata in Zeeland. 

2019: Harmonisatie van het competitieaanbod

De KNLTB heeft het aanbod van competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts-/ regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. 

Ook zijn er een aantal competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat: 

  •  Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieen vrijwel identiek zijn;
  • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 

Daarnaast is de regelgeving ook geharmoniseerd: overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.

Informeren van spelers

Onderaan deze pagina staan de verschillende overzichten van het vernieuwde competitieaanbod per regio. Gebruik de overzichten en deze tekst om jouw spelers te informeren over de harmonisatie en het nieuwe aanbod in de regio. Tevens kan je dit moment gebruiken om jouw spelers te enthousiasmeren zich in te schrijven voor de Voorjaarscompetitie. 

Inschrijven van teams 

Als gevolg van de harmonisatie van het aantal competitiesoorten zal de inschrijving van teams er eenmalig iets anders uitzien, namelijk:

  • De ploegrechten van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er voor alle competitiesoorten van maandag tot en met zaterdag voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. De teams worden ingeschreven in een open klasse. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
  • Alle competitieteams voor zowel de senioren (incl. 8&9 Tennis) als voor de jeugd (geel en groen) worden ingeschreven onder één competitie op MijnKNLTB.nl, genaamd: KNLTB voorjaar 2019.
  • In de voormalige landelijke zondagcompetitie blijven de ploegrechten gehandhaafd. 
  • Voor de landelijke competitiesoorten zonder rechten, zoals groen en 8&9 Tennis kan je zien in welke klasse er in de Voorjaarscompetitie 2018 is gespeeld. Op basis van die gegevens kan je de inschrijving van dit jaar doen.  

Een grote wens van zowel verenigingen als de KNLTB is om dezelfde inschrijftermijn aan te houden voor alle competities, zowel jeugd als senioren. Deze wens is gerealiseerd. Als VCL kan je van 2 januari tot en met 14 januari 2019 jouw teams inschrijven voor de KNLTB Voorjaarscompetitie. De inschrijving voor zowel de seniorencompetities als ook voor de jeugd in geel en groen vinden plaats op MijnKNLTB.nl. De inschrijving voor rood en oranje staat in dezelfde periode open en gaat via http://tenniskids.toernooi.nl. Alle informatie die je nodig hebt voor het inschrijven van jouw teams vind je op deze pagina. 

Voorwaarden inschrijving

Het inschrijfgeld voor deelname aan zowel de Voorjaarscompetitie 2019 als 8&9 Tennis bedraagt €37,71 per team. Teams van verenigingen die (nog) niet aan hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB hebben voldaan, worden pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. Eén en ander voor zover op het moment van betaling de inschrijving voor de competitie nog niet is gesloten (CR artikel 21 lid 4).

Indien een reeds ingeschreven ploeg zich na 1 februari 2019 terugtrekt, zijn wij helaas genoodzaakt een boete op te leggen van €115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van €225,-. 

Begintijden

Klik hier voor alle begintijden van de verschillende competitiesoorten binnen de KNLTB Voorjaarscompetitie 2019.

Leeftijden

Er gelden leeftijdsbeperkingen voor een aantal competitiesoorten (10 t/m 14 jaar, 11 t/m 17 jaar, 17+, 35+, 50+). Bij de jeugd 10 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar geldt een uitzondering. In de gemend-, heren-, en damescompetitie op zondag geldt geen leeftijdsrestrictie. Klik hier voor alle informatie over de leeftijden. 

Banenschema

Op alle doordeweekse competitiedagen dient het minimum aantal van 1 1/3 baan per thuisspelend team beschikbaar te zijn (dispensatie is eventueel mogelijk). Op zaterdag en zondag gelden variabele begintijden tussen 9.00-16.30 uur. Klik hier voor het banenschema. 

Uitnodigen van teams

Als VCL ben je verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag digitaal de uitnodiging aan te maken. Het versturen van de uitnodigingen voor de teams kan op MijnKNLTB. Volg hiervoor het stappenplan uitnodigen teams. Als VCL kan je op MijnKNLTB.nl zelf de rol van uitslagengedelegeerde (aanvoerder) toekennen. Het telefoonnummer en e-mailadres van de aanvoerder wordt uit de ledenadministratie van de vereniging overgenomen in de wedstrijddetails. Zijn deze gegevens niet meer actueel? Vraag dan je ledenadministrateur om dit aan te passen. 

Dispensatie

Na de publicatie van het wedtrijdprogramma (1 maart 2019) kan je als VCL voor spelers van jouw vereniging dispensatie aanvragen. Dispensatie twee keer spelen in één week dient aangevraagd worden via MijnKNLTB.nl (onder “Dispensaties”). Tijdens het invoeren van een dispensatie twee keer spelen in één week voor één vereniging rekent het systeem op basis van de gemiddelden in de klassenvolgorden automatisch het verschil tussen beiden teams voor je uit. Alleen als de gemiddelden meer dan 2 punten verschillen is het mogelijk dispensatie aan te vragen. Binnenkort vind je hier het stappenplan voor de aanvraag van dispensatie twee keer spelen voor één vereniging. 

Dispensatie 2x spelen voor 2 verenigingen kan door een VCL aangevraagd worden via een online formulier. Voorafgaand aan de start van de competitie sturen wij het overzicht met deze dispensaties ter controle en accordering naar alle VCL’s. De voorwaarden voor dispensatie twee keer spelen vind je hier. Alle aanvragen voor dispensatie dienen uiterlijk voor 24 maart 2019 te worden ingediend. 

Verenigingen die op een bepaalde competitiedag over te weinig banen beschikken ten opzichte van het aantal competitieteams, hebben de mogelijkheid hiervoor dispensatie aan te vragen om met bepaalde teams op een andere tennisvereniging bij hen in de buurt competitie te spelen. Het is systeemtechnisch voor ons niet mogelijk om de wedstrijdprogramma’s op een bepaalde dag op elkaar af te stemmen, dus de andere vereniging moet op de betreffende competitiedag wel structureel over teveel banen beschikken. Als je dispensatie voor een ander park wil aanvragen, dien je het maximaal aantal teams in te schrijven via MijnKNLTB.nl. Vervolgens kan je de dispensatie-aanvraag én de opgave van de extra competitieteams (incl. bondsnummers en namen van de teamleden) mailen naar: wedstrijdtennis@knltb.nl.

Verkort & Compact Spelen

Voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als juniorencompetities geldt Verkort Spelen: er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB.nl ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13. Voor de 8&9 Tennis geldt Compact Spelen. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdspelers die op een andere vereniging competitie spelen

Het kan voorkomen dat een jeugdspeler bij een andere vereniging lid wordt om daar competitie te spelen. Voor deze jeugdspelers kun je als vereniging de dubbele bondsafdracht terugvragen. Stuur het bondsnummer en de naam van de speler naar wedstrijdtennis@knltb.nl o.v.v. ‘creditering dubbele bondsafdracht junioren’.