Tennis is leuker als je wedstrijden speelt

Tennis is leuker als je wedstrijden speelt

"Ik zorg ervoor dat mijn leden competitie kunnen spelen"

Najaarscompetitie

De Najaarscompetitie start ieder jaar begin september en loopt tot en met eind oktober. De Najaarscompetitie wordt steeds populairder, want er worden steeds meer teams ingeschreven. Logisch want competitie spelen daagt niet alleen uit, maar brengt ook sfeer en gezelligheid op de club. Voor een groot aantal leden dan ook een goede reden om elk jaar terug te keren op de baan. Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie over de Najaarscompetitie, zoals bijvoorbeeld speeldata, wedstrijdbulletins, informatie over dispensaties en relevante links en stappenplannen.

Speeldata

De Najaarscompetitie telt in principe zeven speeldagen en wordt zo veel mogelijk gespeeld in poules van acht teams. Klik hier voor de speeldata 2019.

Veranderingen KNLTB Najaarscompetitie 2019

Naar aanleiding van de populariteit van de nieuwe dubbel competities op zondag in de Voorjaarscompetitie, hebben we besloten deze competitiesoorten ook te introduceren in de KNLTB Najaarscompetitie 2019. Het betreft de nieuwe vormen:

  • Gemengd dubbel (DD-HD-2GD) op zondag
  • Heren dubbel (4HD) op zondag
  • Dames dubbel (4DD) op zondag

Vanwege de tegenvallende animo is besloten de competitiesoorten Heren 35+ (2HE-2HD) op zondag en Dames 35+ (2DE-3DD) op zondag niet meer aan te bieden in de KNLTB Najaarscompetitie 2019.

Indeling klassen op basis van ploeggemiddelde

Alle competitiesoorten van de Najaarscompetitie (m.u.v. Rood, Oranje en Groen) worden op basis van ploeggemiddelden ingedeeld in verschillende klassen. Bij deze indeling wordt uitgegaan van de actuele rating van de spelers op het moment van inschrijving (in plaats van de speelsterktes). Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Begintijden

Klik hier voor alle begintijden van de verschillende competitiesoorten binnen de KNLTB Najaarscompetitie 2019.

Leeftijden

Er gelden leeftijdsbeperkingen voor een aantal competitiesoorten (10 t/m 14 jaar, 11 t/m 17 jaar, 17+, 35+, 50+). Er worden geen leeftijdsdispensaties verleend. Bij Tenniskids, de jeugd 10 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar geldt een uitzondering. In de gemengd, heren, dames, gemengd dubbel, heren dubbel en dames dubbel op zondag geldt geen leeftijdsrestrictie. Klik hier voor alle informatie over de leeftijden.

Banenschema

Op alle doordeweekse competitiedagen dient het minimum aantal van 1 1/3 baan per thuisspelend team beschikbaar te zijn. Op zaterdag en zondag gelden variabele begintijden tussen 9.00-16.30 uur. Klik hier voor het banenschema. 

Uitnodigen van teams

Als VCL ben je verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag digitaal de uitnodiging aan te maken. Het versturen van de uitnodigingen voor de teams kan op MijnKNLTB. Volg hiervoor het stappenplan uitnodigen teams. Als VCL kan je op MijnKNLTB zelf de rol van uitslagengedelegeerde (aanvoerder) toekennen. Het telefoonnummer en e-mailadres van de aanvoerder wordt uit de ledenadministratie van de vereniging overgenomen in de wedstrijddetails. Zijn deze gegevens niet meer actueel? Vraag dan je ledenadministrateur om dit aan te passen.

Spelers koppelen aan teams

Sinds dit jaar kan je op MijnKNLTB de competitiespelers van jouw vereniging koppelen aan de gepubliceerde teams. Deze handige nieuwe functie heeft voordelen voor zowel VCL's als voor aanvoerders en competitiespelers. De voordelen voor aanvoerders/spelers zijn:

  • Als een speler gekoppeld is aan een team wordt de indeling van dat team automatisch zichtbaar op de homepage van een speler wanneer hij/zij is ingelogd op MijnKNLTB. Hierdoor heeft de speler nog eenvoudiger toegang tot zijn/haar competitie-indeling. Klik hier voor een voorbeeld van de homepage.
  • Als op de eerste speeldag de uitslagen worden ingevoerd zijn de spelers al zichtbaar op MijnKNLTB en hoeven ze niet eerst handmatig te worden gezocht. Dit zorgt ervoor dat de uitslagen sneller en makkelijker door de aanvoerders ingevoerd kunnen worden. Daarnaast zorgt het ook voor een minder grote belasting op de website.

Met deze nieuwe functie hebben VCL's de mogelijkheid om voor de start én tijdens de competitie eenvoudig op één plek alle spelers en teams te beheren. Ga hiervoor in het Dashboard op MijnKNLTB naar 'Teams'. De ploegopgave van de competitie-inschrijving is niet 1-op-1 overgenomen, omdat van sommige verenigingen de ploegopgave niet compleet was of de samenstelling van sommige teams nog gewijzigd is. Alle teams zijn dus nog leeg, waardoor jij de mogelijkheid hebt om al jouw teams samen te stellen en te beheren. Klik hier voor het stappenplan spelers toevoegen aan teams.

N.B. Zodra een speler is gekoppeld aan een team wordt dat zichtbaar voor alle spelers en verenigingen.

Wijzigingen in het wedstrijdprogramma

Door toevoegingen of terugtrekkingen van teams is het mogelijk dat er na de indeling wijzigingen worden doorgevoerd in het wedstrijdprogramma. Alle wijzigingen vanaf 1 september worden per mail aan de Verenigingscompetitieleider doorgegeven. Wijzigingen die vóór deze datum plaatsvinden worden niet per e-mail gecommuniceerd. Controleer daarom tijdig in MijnKNLTB (via uitnodigen) of er nog wedstrijdschema's van jouw teams zijn veranderd.

Dispensatie aanvragen

Dispensatie twee keer spelen in één week (voor één vereniging) kan aangevraagd worden op MijnKNLTB (onder ‘Dispensaties’). Vanwege de versoepelde invallersregeling zal het voor veel spelers niet meer nodig zijn om dispensatie aan te vragen. Tijdens het invoeren van een dispensatie twee keer spelen in één week voor één vereniging rekent het systeem op basis van de gemiddelden in de klassenvolgorden automatisch het verschil tussen beiden teams voor je uit. Alleen als de gemiddelden meer dan 2 punten verschillen is het mogelijk dispensatie aan te vragen. De klassenvolgorde is ook terug te vinden in het wedstrijdbulletin. Gebruik voor het aanvragen van deze dispensatie dit stappenplan. Lees het stappenplan aandachtig door, voordat je de dispensatie aanvraagt.

Dispensatie voor het spelen voor twee verenigingen kan via een online formulier aangevraagd worden. Klik hier voor het formulier.

Alle aanvragen voor dispensatie dienen uiterlijk 3 september 2019 te worden ingediend. 

Wedstrijdformulieren

In de toekomst worden zowel het formulier voor de ploeguitwisseling als het formulier voor het invoeren van uitslagen gedigitaliseerd. Vooruitlopend hierop is tijdens de Voorjaarscompetitie 2019 het wedstrijdformulier vereenvoudigd: het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen. Ook in de Najaarscompetitie 2019 zal dit formulier worden gebruikt. Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten voor aanvoerders:

  • De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen naar de meerjaren KNLTB ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB. Klik hier voor de belangrijkste wijziging van de meerjaren ledenpas voor deelname aan competitie.
  • De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.
  • De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren. 

Eind juli zijn de wedstrijdformulieren per post verstuurd aan de Verenigingscompetitieleiders.

Verkort & Compact Spelen

Voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als juniorencompetities geldt Verkort Spelen: er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13. Voor de 8&9 Tennis geldt compact spelen. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven van teams

De teams voor zowel de seniorencompetities als ook voor de jeugd kunnen ingeschreven worden via MijnKNLTB. De inschrijving voor rood en oranje staat in dezelfde periode open. Nadere informatie over de Tenniskids Competitie (Rood, Oranje en Groen) wordt door ons altijd naar de Tenniskids Functionaris van de vereniging verstuurd. Alle informatie die je nodig hebt voor het inschrijven van jouw teams vind je op deze pagina

Voorwaarden inschrijving

Het inschrijfgeld voor deelname aan zowel de Najaarscompetitie 2019 als 8&9 Tennis bedraagt €37,71 per team. Voor de Rode en Oranje competitie is het inschrijfgeld €12,57 per team. Teams van verenigingen die (nog) niet aan hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB hebben voldaan, worden pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. Eén en ander voor zover op het moment van betaling de inschrijving voor de competitie nog niet is gesloten (CR artikel 21 lid 4).

Indien een reeds ingeschreven ploeg zich na 1 juli 2019 terugtrekt, zijn wij helaas genoodzaakt een boete op te leggen van €115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van €225,-. 

 

 

Hieronder vind je veelgestelde vragen over de Najaarscompetitie. Voor alle vragen omtrent het invoeren van uitslagen, kijk hier

Veelgestelde vragen

Een team wil zich na publicatie van de indeling alsnog terugtrekken, mag dat?
Heb je een team ingeschreven en wil je deze toch terugtrekken uit de Najaarscompetitie stuur dan een mail naar wedstrijdtennis@knltb.nl. Vermeld hierbij om welk team het gaat met daarbij de competitiesoort en de verenigingsnaam. Na publicatie zijn de kosten voor het terugtrekken van een team € 225.
Hoe kan ik als VCL teams uitnodigen?

Reglementair ben je als VCL verplicht om uiterlijk 8 dagen voor de betreffende speeldag digitaal de uitnodigingen voor de teams aan te maken in mijnknltb.toernooi.nl (via Uitnodigen). Klik hier voor het stappenplan 'uitnodigen van competitieteams'. Wij vragen je om deze handleiding goed te lezen voordat je aan de slag gaat. Let op: Klik eerst 'Opslaan' voordat je de gegevens kopieert naar alle volgende wedstrijden. 

Wat houdt Verkort Spelen precies in?

Met ingang van 2018 geldt Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als jeugdcompetities. Dit betekent dat dit ook tijdens de Najaarscompetitie verplicht is. De beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) wordt gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in mijnknltb.toernooi.nl ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13.

Hoe voer je competitieuitslagen in?

Het tijdig invoeren van uitslagen is belangrijk voor een juiste berekening van de standen én ratings tijdens de competitie. De uitslagengedelegeerde is verplicht om uiterlijk op de dag na de geplande wedstrijddag de uitslagen van elke geheel of gedeeltelijk gespeelde wedstrijd, dan wel afgelaste of reglementair niet gespeelde wedstrijd, via mijnknltb.toernooi.nl (via Uitslagen invullen) aan de KNLTB doorgeven. Alle informatie over het invoeren van de uitslagen vind je in de handleiding invoeren uitslagen.

Let op! Voor het invoeren van uitslagen moet de rol van 'functionaris uitslagengedelegeerde' toegekend zijn aan je bondsnummer. Neem contact op met de VCL van je club voor het toekennen van deze Gebruikersrechten.

Wat zijn de vereisten voor een geldige KNLTB-pas?

Let op dat je tijdens het spelen van competitie een geldige KNLTB ledenpas hebt. De ledenpas is alleen geldig voor deelname aan competities indien ook het verenigingsnummer van de vereniging waarvoor die speler uitkomt erop vermeld staat en de pas is voorzien van een gelijkende pasfoto van de speler.

Wat zijn de regels over het inhalen van wedstrijden?

Volgens artikel 26 van het Competitiereglement dient een competitiewedstrijd in zijn geheel te worden gespeeld op de datum vermeld in het competitieprogramma. Sinds de invoering van de Najaarscompetitie vangen wij regelmatig signalen van verenigingen op die in de periode van de Najaarscompetitie andere evenementen op hun park organiseren. Ook geven spelers aan dat zij in deze periode deelnemen aan open toernooien, clubkampioenschappen, etc. en daarom niet deelnemen aan de Najaarscompetitie. Om verenigingen en spelers toch de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze competitie, geldt het volgende:

Wedstrijden in de Najaarscompetitie mogen in onderling overleg met de tegenstander worden uitgesteld naar een latere datum. De inhaalwedstrijd moet wel voor de laatste speeldag van de competitie worden gespeeld. N.B. Eerder spelen mag uiteraard ook en is altijd toegestaan.

Hoe kan er protest worden ingediend tegen een andere vereniging?

Protesten en/of beroepen kunnen alleen door de VCL van de vereniging middels een webformulier bij ons worden aangeleverd. Lees hier meer over protest indienen.                         Protesten en/of beroepen worden nadat alle uitslagen van zowel de originele speeldagen als de inhaaldagen zijn ingevoerd, verwerkt.