10 meest gestelde vragen

over Competitie en toernooien.

...over Competitie en toernooien

Waarom is het voor verenigingen belangrijk om toernooien en competities te organiseren?

Toernooien en competities verhogen de sociale binding op de club. Leden en vrijwilligers leren elkaar beter kennen door met elkaar een evenement te organiseren en te beleven. Bovendien verhoogt een toernooi of competitie de baromzet. Daarnaast kan je door een toernooi of competitie niet-leden aantrekken.

Biedt de KNLTB ondersteunende software pakketten aan?

Er zijn verschillende softwarepakketten die je kunt gebruiken bij de organisatie van een toernooi. Voor het organiseren van Nationale Ranglijsttoernooien moet je een NRT-proof pakket gebruiken. Meer informatie over de pakketten is te vinden op de pagina Toernooipakketten.

Hoe loopt de communicatie vanuit KNLTB richting verenigingen op het gebied van toernooien en competities?

De KNLTB communiceert direct met de VCL en VTL.

Hoe zorg ik voor een wedstrijdaanbod gedurende het hele jaar?

Om gedurende het hele jaar wedstrijden te spelen is het van belang om als vereniging leden te stimuleren om niet alleen mee te doen met de voorjaarscompetitie maar ook met bijvoorbeeld de najaars- en wintercompetitie. Organiseer daarnaast gedurende het hele jaar toernooien.

Door leden het hele jaar lang (wedstrijd)activiteiten aan te bieden, is de kans groter dat ze vaker op de vereniging komen en lid blijven.

Welke functionarissen heb ik nodig als vereniging om toernooien en competities te mogen organiseren?

Een vereniging heeft een VTL en een VCL nodig. Een VTL is iemand die toernooien organiseert. Een vereniging kan meerdere VTL’s hebben, bijvoorbeeld iemand voor de jeugdtoernooien, een ander voor 55+-toernooien en weer een ander voor de clubkampioenschappen of het oliebollentoernooi. Bij het organiseren van een KNLTB-goedgekeurd toernooi (een open toernooi of een ranglijsttoernooi) is het hebben van een geldig VTL-certificaat verplicht.

De VCL is de persoon binnen de vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt. Hij of zij meldt de competitieteams aan bij de KNLTB en is eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten.
Bij deelname aan een competitie is een vereniging verplicht om ten minste één VCL met een geldig certificaat binnen de vereniging te hebben. Het VCL-certificaat is vijf jaar geldig. 

Hoe kan ik als vereniging mijn wensen ten opzichte van competities en toernooien bij de KNLTB kenbaar maken?

De KNLTB hoort graag je op- en aanmerkingen. Om je wensen duidelijk te maken, vul je de KNLTB-enqûetes in en kan je deelnemen aan de informatieavonden. 

Ben ik verplicht om tijdens toernooien en competities banen vrij te houden voor recreanten?

Nee. Als vereniging kan je dat besluit zelf nemen. Je bent niks verplicht.

Waarom zou ik als vereniging een open toernooi moeten organiseren?

Een open toernooi is een uitstekend middel om nieuwe leden te werven. Maak mensen van buiten de club enthousiast voor jouw vereniging! Dit soort activiteiten zijn een perfect uithangbord voor de vereniging.

Hoe kan ik de jeugd op een goede manier kennis laten maken met wedstrijdtennis?

Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld verliezen snel hun interesse. Gebruik binnen de club Tenniskids

Kan ik competities en toernooien organiseren voor specifieke doelgroepen?

Ja, op deze manier spreek je de verschillende doelgroepen aan. Kijk op de pagina toernooien voor meer informatie over de verschillende toernooien en bijpassende doelgroepen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.