Jongerenparticipatie

“Wat moeten we nou met die groep 12-18 jarigen? Ze vinden niets leuk en zijn niet bereid zich in te zetten voor de club.” Veel verenigingen vinden het moeilijk een passend aanbod te creëren voor jongeren. En daarmee is de kans op uitstroom van deze jongeren groter omdat ze minder gebonden worden aan de vereniging.

Het is voor 12-18 jarigen belangrijk dat ze zich prettig voelen bij de club. Dat ze als lid gewaardeerd worden en dat ze voelen echt bij de vereniging te horen. Als jongeren geen binding voelen met de club, zeggen ze hun lidmaatschap op en duurt het mogelijk jaren voordat ze eventueel weer lid worden van deze (of een andere) tennisvereniging.

Als we meer weten over jongeren en hun ontwikkeling, is het ook makkelijker met ze om te gaan en activiteiten aan te bieden die aanslaan. We weten dan waar bepaald gedrag vandaan kan komen en kunnen daarop inspelen. Kennis over jongeren kan worden vergroot door eenvoudigweg met jongeren te praten en te vragen wat ze bezighoudt en hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Dus door oprecht geïnteresseerd te zijn en te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Betrek ze bij verenigingzaken! De door de KNLTB opgezette campagne whoZnext kan hierbij helpen.

WhoZnext, voor jongeren en door jongeren

WhoZnext is een campagne gericht op tennisjongeren van 14 tot 21 jaar om hen te stimuleren zich sterker en structureel te organiseren binnen tennisverenigingen. WhoZnext is een voorbeeld van structurele jongerenparticipatie op het niveau meedoen (startende teams) en meebeslissen (ervaren teams). Het is een van de mogelijkheden om met jongerenparticipatie binnen de vereniging aan de slag te gaan.

J-score

De J-score is een analyse-instrument ontwikkeld door het NISB. Het meet in hoeverre de vereniging Jeugdgericht is. Het helpt om even door een ‘jeugdbril’ naar de vereniging te kijken. De score laat zien of de vereniging ‘vet’ dan wel ‘saai’ is. Aan de hand van de score kunnen verbeterpunten geformuleerd worden die in samenspraak met bestuur en jeugd in gang gezet worden.

Samen invullen

De J-score bestaat uit veertig uitspraken over de cultuur en structuur, de trainingen en de nevenactiviteiten. Door de J-score met een aantal bestuurders, de trainer, leden en jongeren (van 14- 21 jaar) gezamenlijk in te vullen, wordt direct duidelijk welke ideeën van de jongeren en van de bestuurders gelijk of verschillend zijn.

 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.