Jeugdbeleidsplan

Een goed jeugdbeleid begint voor iedere tennisvereniging met een goed jeugdbeleidsplan.

Wat is een jeugdbeleidsplan?

In het jeugdbeleidsplan staan in elk geval vier zaken omschreven:

 • wat je als vereniging met de jeugd wilt bereiken, 
 • waarom je dat wilt bereiken, 
 • hoe je dat wilt bereiken en 
 • binnen welke tijd je dat wilt bereiken.

Nieuwe en bestaande ideeën kunnen worden getoetst aan het jeugdbeleidsplan. Ook wordt het jeugdbeleidsplan gebruikt voor sturing van de jeugdcommissie, bij het sponsoringsbeleid en het wordt gelezen door betrokken leden en vrijwilligers. Met een jeugdbeleidsplan laat een vereniging zien dat het een interessante vereniging is voor jeugdleden.

Naar een jeugdbeleidsplan in 8 stappen

 1. Beschrijf de aanleiding voor het ontwikkelen van een jeugdbeleidsplan;
 2. Bepaal wie binnen de vereniging het jeugdbeleidsplan gaan ontwikkelen;
 3. De "Projectgroep Jeugdbeleidsplan" maakt een basisplan. Het basisplan is de eerste opzet waarvoor toestemming bij het bestuur wordt gevraagd;
 4. Vraag toestemming van het bestuur;
 5. Stel het concept jeugdbeleidsplan op;
 6. Toets het concept jeugdbeleidsplan door het te bespreken met in ieder geval de belangrijkste doelgroep: de jeugd;
 7. Vraag akkoord van het bestuur;
 8. Vraag toestemming van de Algemene Ledenvergadering.

Als het jeugdbeleidsplan is opgesteld en geaccordeerd door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering kan je beginnen met waar het om te doen was: de uitvoering.Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.