Seksuele intimidatie

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie op of rondom de tennisbaan is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen bij slachtoffers of degenen die het zien gebeuren.

Als in de media gevallen van seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag bij sportclubs opduiken, rekenen veel verenigingen erop dat zoiets ‘bij hen niet gebeurt’. Bij deze problematiek geldt echter altijd dat voorkomen van incidenten vele malen beter is dan achteraf handelen. Het was een belangrijke reden voor de KNLTB om te starten met het project Fair Play. Onderdeel hiervan is hulp aanbieden aan verenigingen om met deze thema’s om te gaan. Deze hulp wordt onder andere geboden in de vorm van een Model Tuchtreglement voor Verenigingen, een meldpunt bij de KNLTB en vertrouwenspersonen van de KNLTB die je kan bellen. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.