Tennisclub TV Badhoevedorp op weg naar een positief sportklimaat

Best practice door: TV Badhoevedorp

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Naar aanleiding van een aantal excessen in de maatschappij en de sportwereld in het bijzonder ontstond bij de club de behoefte om hier iets aan te gaan doen. Zowel bij spelers als toeschouwers. Meer plezier betekent meer sociale binding en betrokkenheid met de club. Het gaat erom dat mensen op een prettige manier omgaan met elkaar, respect hebben voor anderen en zich houden aan (spel)regels en afspraken.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

De vereniging heeft hiervoor heldere gedragsregels opgesteld, een ‘Commissie van Sportiviteit’ ingesteld en een poster gemaakt. Gedragsregels: Een aantal gedragsregels die de tennisclub heeft opgesteld zijn:

  • plezier staat voorop
  • je bent altijd op tijd om de tegenstander te ontvangen
  • we geven elkaar een hand voor en na de wedstrijd
  • we hebben respect voor de tegenstanders
  • we letten op ons taalgebruik

De gedragsregels worden onder andere actief binnen de vereniging onder de aandacht gebracht door de teamcaptains, trainers en de toernooicommissie. Het is belangrijk dat iedereen achter het te voeren beleid staat om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de gedragsregels en normen van de vereniging houdt.

Commissie van Sportiviteit

Naast het uitdragen van de gedragsregels is het ook van belang deze te handhaven. De vereniging gaat vanuit de Technische- en Jeugdcommissie een groep formeren die onderling overleg hebben over sportiviteit en respect binnen de club en zich bezig houden met het handhaven van dit beleid. Deze commissies zijn direct betrokken bij de competities en evenementen op de club. Excessen kunnen op deze manier duidelijk in kaart gebracht worden door bijvoorbeeld toernooileiders, competitieleiders, leden van het bestuur, leden van de jeugdcommissie en de trainers.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Verenigingen leren van elkaar Uit bovenstaande aanpak blijkt dat je als bestuur met enkele concrete acties het thema sportiviteit en respect een plaats kan geven binnen het verenigingsbeleid en dat het niet alleen om excessen gaat. Met name de verhalen van andere clubs die tijdens de kernmodule Sportief Besturen aan de orde kwamen hebben TV Badhoevedorp geïnspireerd.