TC IJsbaanpad verviervoudigt opkomst ALV door combinatie met toernooi

TC IJsbaanpad

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

In de regel staat de Algemene Ledenvergadering bij de leden niet met een viltstift gemarkeerd in de agenda. De ALV heeft vaak een formeel en oubollig karakter. Terwijl er weldegelijk belangrijke thema’s worden behandeld waarbij de uitkomsten betrekking kunnen hebben op de leden. TC IJsbaanpad uit Amsterdam liep tegen hetzelfde probleem aan, maar kwam met een simpele oplossing.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Het nieuwe bestuur van de Amsterdamse tennisvereniging opperde het idee om de ALV te koppelen aan een moment waarop er veel mensen aanwezig zijn op het tenniscomplex. “Ook wij zagen dat de ALV bij ons niet drukbezocht werd”, signaleerde voorzitter Ricardo Wijngaarde. “En dat terwijl er belangrijke informatie behandeld wordt. Als vereniging wil je toch dat ideeën zo breed mogelijk gedragen worden door de leden. Wij willen weten wat er speelt binnen de club. Daarnaast benutten wij graag de kennis van onze leden. Kennelijk was de drempel te hoog om speciaal voor de ALV naar de vereniging te komen.”

Wijngaarde vervolgt: “Het bestuur vroeg zich daarom af: op welke momenten in een jaar is het nu echt druk op de club? Dat is tijdens het openings- en slottoernooi. Zo ontstond het idee om de halfjaarlijkse ALV te koppen aan deze toernooien. Na het toernooi blijven er altijd veel mensen nog even in het clubgebouw hangen. Wanneer zij weten dat aansluitend de ALV gehouden wordt, zijn zij bereid te blijven zitten. Blijkbaar willen leden toch weten wat de plannen zijn van de club.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Waar er volgens Wijngaarde doorgaans zo’n vijftien mensen op de ALV afkwamen, waren er bij de laatste vergadering liefst zestig leden aanwezig. “Een simpel idee, maar het werkt heel goed. Behalve dat er meer mensen aanwezig zijn, voelen wij dat de band met onze leden hechter wordt. Binding is de sleutel bij onze vereniging. Wanneer wij onze plannen kunnen vertellen aan de leden, zullen dit ook doorvertellen aan vrienden of familieleden. Leden kunnen bij onze club altijd iemand introduceren. Een hogere aanwezigheid bij de ALV heeft dus meerdere positieve effecten.”