Keuzes dankzij beleidsplan voor BTV De Geeren

Best practice door: BTV De Geeren

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Als vereniging leef je in de waan van de dag. Juiste keuzes maken is hierdoor lastig en bovendien heb je als bestuur geen duidelijke koers voor ogen. Dit overkwam de Baarnse tennisvereniging BTV De Geeren.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Het bestuur van BTV De Geeren had behoefte om koers te bepalen. Het verenigingsbeleidsplan bood hiervoor een uitkomst. Het bestuur vroeg ondersteuning aan de KNLTB, waarbij de KNLTB een adviseur heeft voorgesteld om gezamenlijk te komen tot een plan voor de toekomst.

"De adviseur zorgde voor een hoog tempo tijdens het traject. Discussies werden professioneel begeleid waardoor we snel tot conclusies kwamen. Dit leverde enorme tijdswinst op, zeker omdat er beperkte ervaring aanwezig was bij de projectgroep", aldus de Penningmeester van BTV De Geeren.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Het is gelukt om de neuzen van het bestuur dezelfde kant op te krijgen. De bestuursleden dragen nu allen hetzelfde beleid uit. Tevens is het beleidsplan geïntroduceerd bij de commissies en komt het regelmatig terug bij activiteiten, zoals de vrijwilligersavond. Bestuur en commissies gebruiken het plan nu als richting.

De vereniging plant momenteel aparte vergaderingen in voor de uitvoering van het beleidsplan.

Na het overgangsjaar is het de bedoeling op de implementatie van het beleidsplan op te nemen als vast agendapunt van de bestuursvergadering.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.