Iduna maakt sportiviteit bespreekbaar met jaarlijks thema

Best practice door: ULTC Udina

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Bij tennisvereniging ULTC Iduna wordt aan het begin van elk seizoen voor aanvang van de competitie een workshop sportiviteit georganiseerd. De workshop is bedoeld voor de jeugd van de club en elk jaar staat onder de noemer sportiviteit een ander thema centraal. Dit seizoen is dat Goed Geregeld. De vereniging vraagt zich af of de leden de regels goed kennen en hoe zo sportief mogelijk met die regels kan worden omgegaan. Iduna realiseert zich dat er op dit vlak een groot grijs gebied bestaat waar juist de dialoog een oplossing kan bieden. Ook test de club op verschillende manieren de regelkennis van de leden. De aandacht voor sportiviteit bij Iduna is puur uit interesse ontstaan. Verscheidene leden van de jeugdcommissie waren gefascineerd door het feit dat, met name jeugdleden, heel veel plezier hebben in de sport, maar in het heetst van de strijd sportiviteit toch weleens uit het oog verliezen.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

“Het was dus niet zo dat bij ons onsportief gedrag aan de orde van de dag was”, legt bestuurslid en jeugdcommissielid Frances Voet uit. “Maar het fascineerde ons wel dat weldenkende jeugdleden weleens minder sportief kunnen reageren als het op winnen of verliezen aankomt. Daar wilden we dus meer aandacht aan besteden.”

 

Iduna, die dit jaar sportiviteit voor het eerst ook actiever bij de senioren onder de aandacht wil brengen, startte de activiteiten over het thema Goed Geregeld enkele weken met een workshop. Daarin werden spelenderwijs de regels onder de aandacht gebracht en bediscussieerd. Bij de jeugd wordt in het vervolg van het seizoen bij vrijwel alle activiteiten aandacht aan het thema besteed.

De lancering van het thema van 2015 gebeurde overigens met een quiz over de regels voor alle leden van de club. Die bijeenkomst toonde aan dat er op het gebied van regelkennis nog best vooruitgang te boeken is. Voet: “Want niemand had alle antwoorden goed.”

Verder krijgen de tennisleraren een folder over de regels en krijgt het thema uitvoerig aandacht tijdens de trainingen. De regels worden ook op A4-tjes verspreid onder ouders en kinderen en voor het sportiefste lid is er aan het einde van het seizoen de sportiviteitswisselsbeker.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Zonder specifiek onderzoek is moeilijk te bepalen of het beleid van Iduna tot significante resultaten leidt. “En ook bij ons doet zich natuurlijk nog weleens een incident voor, net als bij elke club”, legt Voet uit. “Maar het heeft zeker fors bijgedragen aan de bewustwording op dit vlak. Het is een belangrijk thema, er wordt veel over gepraat, het leeft en dat is ook wat wij wilden. En van niet-leden krijgen we ook regelmatig terug dat er op onze club een prettige sfeer heerst.”