Goede sfeer bij DDV dankzij vertrouwenspersoon

Best practice door: DDV

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

DDV wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. De vereniging wil alles op alles zetten om zaken als pesten, conflicten, ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie te voorkomen.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen DDV willen ze dit graag voor zijn.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Om te zorgen dat de sfeer goed blijft is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Een centraal aanspreekpunt voor ieder lid op de club. 

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kan men terecht met vragen waarvan er wordt gedacht dat de leden er niet serieus op zullen reageren.
Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Over de gesprekken die tussen de leden en de vertrouwenspersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat het lid daar toestemming voor heeft gegeven en van op de hoogte is.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De club is een veilige omgeving voor iedereen.