Besturen met een Visie Plus bij ATC Kadoelen

Best practice door: ATC Kadoelen

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Eind 2013 zat ATC Kadoelen in een lastige bestuurlijke periode. Onze -zeer gedreven- nieuwe voorzitter is het destijds gelukt om een groepje mensen bij elkaar te krijgen om zitting te nemen in het bestuur. Na een jaar plezierig samenwerken moest onze voorzitter helaas zijn functie beëindigen. Na een flinke lobby vonden wij een nieuwe -eveneens jonge en gedreven- voorzitter. Het blijkt alleen complex om met een club 'nieuwkomers' in het bestuur direct een beleid uit te stippelen dat op korte termijn een aantal zaken zichtbaar kan aanpakken. Dit gaat over het werven van nieuwe leden, meer jeugd op de vereniging krijgen, vrijwilligers vinden om aan te pakken en de samenwerking met de pachter en de gemeente uit te bouwen. En hoewel er al grote stappen zijn gemaakt, is er altijd behoefte aan een groei- en leerproces. Deze cursus leek een goede weg om als groep samen te leren en meer ideeën op te kunnen doen over de specifieke oplossing van problemen die het besturen van een vereniging met zich meebrengt. 

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Het traject is goed verlopen. Naar aanleiding van onze eerste avond hebben wij een visieavond met enkele leden van de vereniging georganiseerd. Er waren negen leden aanwezig om deel te nemen. Wij hebben bewust geprobeerd om leden die nog geen rol binnen de vereniging hadden, maar wel een welwillend geluid hadden laten horen om mee te helpen, te vragen om op deze avond aanwezig te zijn. Het materiaal dat werd verstrekt door Brug 8, die dit traject namens de KNLTB verzorgt, voldeed wel goed als handvat voor de avond. Er is deze avond flink gediscussieerd over het imago van de club en waar het naar toe zou moeten. Het was voor ons, als bestuur, goed om te horen dat verschillende argumentaties vaak tot eenzelfde eindpunt leiden. Daaruit kan je concluderen dat de neuzen al één kant op staan.

De visieavond maakte vooral duidelijk dat de accommodatie van de club echt verbeterd moet worden: frisser, gezelliger, veiliger en goedkoper. Daarnaast vinden we het allemaal belangrijk om te investeren in jeugd.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Het belangrijkste resultaat is de enorme vergroting van de betrokkenheid van de leden. Dat is fantastisch om te ervaren! Wij kunnen als bestuur nu heel goed uitleggen waar we mee bezig zijn en merken dat dat door de leden wordt opgepakt. Daardoor hebben mensen zich aangemeld voor allerlei commissiewerkzaamheden. Bijvoorbeeld de commissie ledenwerving en -behoud, dat is een heel enthousiaste groep mensen, die zich onmiddellijk voor een workshop ledenwerving en ledenbehoud van de KNLTB heeft aangemeld. En dat levert meteen ook weer resultaten op. De manier waarop we nu ervoor zorgen dat nieuwe leden opgevangen worden en zich meteen welkom voelen, daar werkt iedereen aan mee. We hebben als bestuur het gevoel dat alle leden begrijpen wat onze visie is en daar hun steentje aan bij willen dragen.

Is jouw vereniging ook geïnteresseerd in een traject? Neem dan contact op met jouw Accountmanager