Slecht nieuwsgesprekken

Als een tennistrainer niet goed presteert, of als de penningmeester te veel geld verkwist, dan is het tijd voor een slechtnieuwsgesprek. Maar hoe pak je dat eigenlijk goed aan?

Niemand vindt het leuk om de boodschapper van slechts nieuws te zijn. Toch is het onvermijdelijk, ook in de tenniswereld. Door rekening te houden met de volgende vier tips laat je een slechtnieuwsgesprek in goede banen lopen.

1. Toon gevoel

Het is belangrijk om medeleven te tonen voor het slachtoffer. Waak er daarbij voor dat je niet gespeelde emotie laat zien, daar wordt vrij snel door heen geprikt. Een slechtnieuwsgesprek zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met de zin: “Ik vind het naar om te zeggen, maar…”, of “Je zult het niet leuk vinden om te horen dat…”

2. Draai er niet omheen

Iedere seconde uitstel maakt het voor beide partijen de vervelende boodschap moeilijker. Het is daarom van belang om snel to the point te komen.

3. Maak ruimte voor emoties

Nadat het slechte nieuws verteld is, kan je het beste vijf seconden je mond houden. Op die manier kan de ontvanger van het nieuws stoom afblazen en/of zijn hart luchten. Wordt die ruimte niet geboden, dan loop je het risico dat de teleurstelling wordt geuit tegen andere leden van de club en dat verkeerde verhalen de ronde gaan doen.

4. Beantwoord vragen en leg uit

Een slechtnieuwsgesprek is niets waard zonder dat je argumenten kunt geven. Zorg ervoor, nadat de ontvanger zijn hart heeft gelucht, dat je kort en zakelijk uitlegt waarom je tot de beslissing bent gekomen. Bied vooral geen ruimte voor discussie.

Praktische tips

Houd naast de genoemde tips nog rekening met een aantal zaken. Zo is het van belang om na te denken over de tijdstip en locatie van het gesprek, en over wie het nieuws zal brengen. Verder is het ook aan te raden om, mocht het ontslag (juridisch) aangevochten worden, een personeelsbestand te hebben waaruit blijkt dat er een basis was voor het ontslag waar het slachtoffer zelf ook van op de hoogte was.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.