Bespreek belangrijke beslissingen

Ram belangrijke beslissingen er als bestuur niet zonder meer doorheen. De dialoog aangaan met de leden levert vaak meer draagvlak op.

Sommige beslissingen die je als bestuur wilt nemen, leggen veel gewicht in de schaal. Er kan bijvoorbeeld veel geld mee gemoeid zijn, of de beslissing kan tegen het zere been zijn van een aanzienlijk deel van je vereniging. Op zo’n moment is het belangrijk om diplomatiek te zijn. De vraag is alleen: Hoe?

Argumenten

Een belangrijke beslissing staat of valt met de argumenten. Je moet niet een nieuwe turnhal willen aanleggen zonder dat daar een goede reden voor is. En waarom zou je de clubnaam plotseling willen veranderen als je argumentatie niet klopt? Zorg er daarom altijd voor dat je de beslissing goed kunt onderbouwen. Met andere woorden: zonder argument geen beslissing.

Dialoog

Durf als bestuurder de dialoog aan te gaan met de leden. Aarzel dus niet om op de tribune of in de kantine een praatje te maken. Op die manier kan je de sentimenten goed peilen en kunnen leden hun zegje doen. Je laat op die manier zien dat je bereid bent te luisteren. Het werkt juist averechts als je als bestuurder uit de hoogte doet en een beslissing wilt doordrukken. Niet alleen hebben de leden volgens de statuten een stem, maar ook willen ze niet dat die stem zomaar genegeerd wordt.

Hearing

Een ander middel om een dialoog te voeren, is een zogenaamde hearing. Op deze speciaal georganiseerde avond zet je als bestuur of als vertegenwoordiger je verhaal uiteen. Door ruim aandacht te nemen voor de voor- en de nadelen omtrent de belangrijke beslissing kan je een groot deel van de twijfelende of negatieve klanken wegnemen. Ook is deze avond bij uitstek een gelegenheid voor het publiek om met vragen of opmerkingen te komen.

Bijstellen is niet erg

Juist door een dialoog te voeren, kan je als bestuurslid tot nieuwe inzichten komen. Zo kan het zijn dat op een hearing een goed alternatief naar voren komt. Wees dan ook niet bang daarvoor open te staan. Zolang de beslissing nog niet is genomen, is er immers nog niets definitief. Desalniettemin moet je wel oppassen: voorkom dat het plan opeens een heel andere wending krijgt. Zorg er daarom voor dat je, zeker naarmate het beslissingstraject vordert, je huiswerk goed blijft doen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.