10 meest gestelde vragen

10 meest gestelde vragen over beleid. 

..over Beleid

Waarom een beleidsplan?

Een beleidsplan is het middel en geen doel op zich. Een goed beleidsplan geeft de vereniging richting voor de komende drie tot vijf jaar. Een meetlat waarlangs besluiten genomen kunnen worden helpt zodat continu dezelfde discussies niet meer voorkomen.  Daarnaast geeft het beleidsplan duidelijkheid en transparantie aan de bestuursleden, vrijwilligers en leden. Tenslotte geeft het beleidsplan handvatten om tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het beleid van het afgelopen jaar te evalueren en keuzes te maken voor het komende jaar.

Hoe een beleidsplan op te stellen?

Het beleidsplan moet geen van boven opgelegd plan zijn. Draagvlak binnen de gehele vereniging is essentieel. Het bestuurt vormt een projectgroep waarin alle lagen van de vereniging representatief zijn. Vervolgens ontwikkelt de projectgroep -zelfstandig of met steun vanuit de KNLTB- een concept beleidsplan. Dit concept wordt voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur presenteert het plan tenslotte tijdens de ALV.

Hoe kan de KNLTB ons ondersteunen in het opstellen van een beleidsplan?

De KNLTB kan verenigingen op diverse manieren ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. Zo kan een vereniging deel nemen aan “Besturen met een Visie” en/of een gesprek aanvragen met een Accountmanager. In dit gesprek kan de Accountmanger de club voorzien van praktische tips en formats.

Neem contact op met een Accountmanager.

Hoe kunnen we het beleidsplan succesvol implementeren?

Het opstellen van het beleidsplan is de eerste stap, maar er mee werken is de tweede. Draagvlak voor de plannen is een belangrijke schakel. Informeer vrijwilligers en leden over de plannen en maak concrete afspraken. Let op: houd controle over de uitvoering! 

Hoe ga ik met weerstand tegen veranderingen om?

Houd rekening met weerstand tegen verandering. Het gebeurt bij iedereen en overal. Om succes te garanderen moeten er soms grote veranderingen plaatsvinden. 'Kill your darlings', is hierbij een passende uitspraak. Geef gehoor aan opmerkingen en leg rustig uit waarom de nieuwe plannen belangrijk zij voor de club.

Tip: Richt je op de vrijwilligers en leden die wel willen, zodat vanuit succes de andere vrijwilligers ook meegaan.

Hoe organiseer ik de inspraak van de leden bij het opstellen van een beleidsplan?

Bij een goede samenstelling van de projectgroep zijn alle geledingen vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordigers kunnen met hun achterban sparren. Een andere mogelijkheid is om een brainstormsessie te organiseren of gebruik maken van de kant-en-klare ledenenquête van de KNLTB.

Hoe dynamisch moet een beleidsplan zijn?

Het beleidsplan is niet in beton gegoten, maar is flexibel en is per jaar aan te passen. Er kunnen altijd (externe) omstandigheden zijn die hierom vragen. Hier is de evaluatie tijdens de algemene ledenvergadering het uitgelezen moment voor. Daarnaast wordt het actieplan - voortkomend uit het beleidsplan - tijdens iedere bestuursvergadering besproken.

Wat is het voordeel van samenwerking?

Samenwerking maakt de individuele vereniging sterker. Het is wel van belang dat een club de samenwerking zoekt die het beste bij de club past. Ga zorgvuldig op onderzoek uit.

Welke nadelen heeft samenwerking?

Samenwerking kost energie, aandacht en tijd. Zorg ervoor dat het deze investeringen waard zijn! Begin klein en laat de samenwerking groeien vanuit het succes en blijf communiceren.

Hoe kunnen (junior)leden van meerdere verenigingen in een competitieteam spelen zonder tweemaal KNLTB-afdracht te moeten betalen?

Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Men moet lid zijn van de vereniging waarvoor men competitie speelt.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.