Regelgeving tennisbanen

Veiligheidsvoorschriften tennisbanen

Het bestuur van een tennisvereniging is verantwoordelijk voor het leveren een veilige tennisomgeving. Om de veiligheid op de tennisbaan te kunnen waarborgen gelden belangrijke veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsvoorschriften tennisbanen

Kwaliteitsnormen en keuringsprocedure tennisbanen

Iedere tennisser wil graag tennissen op kwalitatief goede en veilige tennisbanen en iedere vereniging wil haar leden deze kwaliteit graag bieden. Verenigingen hebben daartoe ook een zorgplicht. De kwaliteit van aanleg is echter geen vanzelfsprekendheid. Het borgen van kwaliteit door normen, richtlijnen en processen en dit structureel keuren is daarvoor een belangrijk middel.   

Zoals in veel andere sectoren gebruikelijk om de kwaliteit van geleverde producten en/of diensten vast te stellen en te toetsen, is dat ook in de sport sinds jaar en dag het geval. Voor de (georganiseerde) sport in Nederland is het daartoe gebruikelijk deel uit te maken van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Dit systeem vormt de basis voor de kwaliteit van aanleg van sportvloeren in Nederland en is uniek in de wereld. Het fundament van dit systeem ligt in procedures en afspraken met alle belanghebbenden om te komen tot kwaliteit van aanleg van sportvloeren en sportaccommodaties. Het resultaat daarvan zijn normen en richtlijnen die een minimale kwaliteit voorschrijven en daarmee de vereniging/eigenaar van het betreffende sportveld en de gebruiker helpt bij het tot stand komen en gebruik maken van kwalitatief goede en veilige sportvoorzieningen.

Registratie- en beoordelingsproces
Om te komen tot een NOC*NSF/sportbond gecertificeerde sportvloer (lees: tennisbaan) dient een aangelegde, omgebouwde, gerenoveerde of herkeurde sportvloer of sportaccommodatie het registratie- en beoordelingsproces geheel te doorlopen. In paragraaf 2.2 van het Procedurehandboek (zie website: www.sportvloeren.sport.nl) staat uitgebreid en stap voor stap het proces beschreven om tot een gecertificeerde sportvloer te komen. Als dit proces positief is afgerond ontvangen de opdrachtgever en sportvereniging voor de betreffende sportvloer of sportaccommodatie een NOC*NSF/sportbond certificaat. De KNLTB hanteert dit certificaat als minimale randvoorwaarde voor deelname aan competitiewedstrijden.

Waar kan ik het project voor de aanleg van nieuwe tennisbanen registreren?
Indien door de vereniging/eigenaar het besluit is genomen om tennisbanen te renoveren, ombouwen of nieuw aanleggen dan dient dit geregistreerd te worden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Ga daarvoor naar de website www.sportvloeren.sport.nl en klik op de button nieuw sportvloerproject bovenin het keuzemenu. Vervolgens dien je de button nieuw project registreren aan te klikken. Hier kun je de gevraagde gegevens vervolgens invullen.

Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem
Sinds 2014 dient bij de realisatie van een gecertificeerde sportvloer of sportaccommodatie (aanleg, ombouw of renovatie) binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem een éénmalige bijdrage, het zogenoemde ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’, te worden voldaan door de hoofdopdrachtgever. Deze bijdrage staat los van de projectgebonden keuringskosten op locatie. Op deze manier deelt elke opdrachtgever in de kosten die bijdragen aan het borgen en verhogen van de kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland. De bijdrage per tennisbaan is vastgesteld op 50 euro exclusief btw.

Voor vragen over het registratie- en beoordelingsproces en/of de bijdrage kwaliteitszorgsysteem, kun je contact opnemen met NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl Voor vragen en/of advies over de aanleg en renovatie van tennisbanen kun je contact opnemen met de Accountmanager van de KNLTB.

WOZ 

Weer een aanslag OZB in de bus? Vraag je je misschien af of deze aanslag niet te hoog is? Elke euro die je kunt besparen voor jouw vereniging zou mooi meegenomen zijn. Voor vragen en meer informatie over de OZB kun je terecht bij adviesbureau Drevast Bouw en Waarderingen. Let erop dat je binnen zes weken na ontvangst van de aanslag OZB (pro forma) bezwaar moet aantekenen en indienen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.