Regelgeving tennisbanen

Veiligheidsvoorschriften tennisbanen

Het bestuur van een tennisvereniging is verantwoordelijk voor het leveren een veilige tennisomgeving. Om de veiligheid op de tennisbaan te kunnen waarborgen gelden belangrijke veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsvoorschriften tennisbanen

Kwaliteitsnormen en keuringsprocedure tennisbanen

Iedere tennisser wil graag tennissen op kwalitatief goede tennisbanen en iedere vereniging wil haar leden deze kwaliteit graag bieden. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk de tennisbanen te laten keuren en registreren wanneer je gaat renoveren, ombouwen of nieuwe banen gaat aanleggen. Banen die volgens de kwaliteitsnormen zijn aangelegd ontvangen een keurmerkcertificaat. Voor competities en toernooien van de KNLTB is het verplicht dat banen voldoen aan de KNLTB/NOC*NSF keurmerkeisen.

Kwaliteitsnormen en keuringsprocedure tennisbanen
Beoordelings- en registratiesysteem sportvloeren

Vragen over bovenstaande? Neem contact op met de Accountmanager van de KNLTB of stuur een mail naar NOC*NSF Sportvloerenlijst via accommodatiezaken@nocnsf.nl

WOZ 

Weer een aanslag OZB in de bus? Vraag je je misschien af of deze aanslag niet te hoog is? Elke euro die je kunt besparen voor jouw vereniging zou mooi meegenomen zijn. Voor vragen en meer informatie over de OZB kun je terecht bij adviesbureau Drevast Bouw en Waarderingen. Let erop dat je binnen zes weken na ontvangst van de aanslag OZB (pro forma) bezwaar moet aantekenen en indienen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.