Gravel

Gravel neemt een bijzondere positie in binnen de (inter)nationale tennissport. 

Gelet op de historie en speleigenschappen zijn gravelbanen de standaard waar andere en nieuw ontwikkelde baansoorten mee worden vergeleken. Vandaar dat deze baansoort specifieke aandacht heeft.

Gravelbanen zijn noodzakelijk voor de toekomst van tennis als wedstrijdsport. Gravelbanen bieden speltechnisch en vanuit het gedachtegoed goede tennissers te willen opleiden de meeste mogelijkheden en appelleren het meest aan de technische, tactische, mentale en conditionele ontwikkeling op alle niveaus. De KNLTB is dan ook voorstander van de aanleg van gravelbanen.

Er zijn veel misverstanden over gravel ontstaan die de omvang van het aantal gravelbanen sterk heeft doen reduceren. Een ontwikkeling die van negatieve invloed is op tennis als wedstrijdsport en het opleiden van (jeugdige) tennissers. Deze misverstanden zijn voor een gedeelte terug te voeren op het ontstaan van een negatieve perceptie over exploitatie, onderhoud en het aantal mogelijke speelweken.

Gravel onder afschot

In 2014 heeft de KNLTB de baansoort 'Gravel onder afschot' gelijkgesteld aan gravelbanen. Gravel onder afschot is een baansoort met dezelfde speeleigenschappen als gravel. Enige verschillen zijn de wijze van afvoer van hemelwater en een iets andere samenstelling van het gravel. Baansoorten van merken zoals GravelPlus Premium en Prestige Gravel zijn ‘onder afschot’ gebouwd. 

Meer informatie over deze gelijkstelling vind je in dit nieuwsbericht

Meer informatie

Meer informatie over gravel, het onderhoud en het belang daarvan voor de tennissport kun je lezen in het Gravel Magazine. Informatie over gravel en alle andere baansoorten kun je terug vinden in de brochure Baansoorten in beeld. Indien je meer vragen hebt of advies wenst over gravel en andere baansoorten kun je contact opnemen met een KNLTB Accountmanager.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.