Instructie verantwoord alcohol schenken

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Volgens de Drank- en Horecawet moeten verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden (KNVB, KNHB, Watersportverbond en KNKV) de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers. 

Hoe werkt het?

In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor de toets, dan kun je direct je certificaat printen. Daarnaast wordt je nog een certificaat gemaild. De vereniging houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.

Bestuursreglement

Sportverenigingen dienen op basis van de Drank- en Horecawet ook te beschikken over een bestuursreglement. Een model daarvoor vind je hier.

Alcoholprotocol 

Het voeren van een verantwoord alcoholbeleid is, zeker voor vrijwilligers achter de bar in een sportkantine, lang niet altijd makkelijk. Minderjarigen die alcohol kopen zijn strafbaar, maar dat geldt ook voor mensen die de alcohol aan minderjarigen verstrekken. Om deze en andere ongewenste situaties te voorkomen, introduceerde NOC*NSF een alcoholprotocol voor sportverenigingen voor feesten en activiteiten. Lees hier het alcoholprotocol en zie welke maatregelen jouw vereniging kan nemen om problemen te voorkomen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.