Alcohol

Na het trainen of een wedstrijd nog even gezellig een drankje doen is op veel tennisverenigingen een bekend beeld. Echter, het schenken van alcohol op je vereniging brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet.

Volgens de Drank- en Horecawet moeten verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel beschikken. Binnen elke vereniging moet er tijdens het schenken van alcohol altijd iemand aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of door de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken. De E-learning ‘Verantwoord Alcohol schenken’ biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat jouw vereniging aan alle wetgeving en protocollen voldoet.

Bestuursreglement

Sportverenigingen dienen op basis van de Drank- en Horecawet ook te beschikken over een bestuursreglement. Een model daarvoor vind je hier.

Alcoholprotocol

Het voeren van een verantwoord alcoholbeleid is, zeker voor vrijwilligers achter de bar in een sportkantine, lang niet altijd makkelijk. Minderjarigen die alcohol kopen zijn strafbaar, maar dat geldt ook voor mensen die de alcohol aan minderjarigen verstrekken. Om deze en andere ongewenste situaties te voorkomen, introduceerde NOC*NSF een alcoholprotocol voor sportverenigingen voor feesten en activiteiten. Lees hier het alcoholprotocol en zie welke maatregelen jouw vereniging kan nemen om problemen te voorkomen.

Richtlijnen voor alcoholbeleid

De richtlijnen voor alcoholbeleid zijn bedoeld om sportverenigingen te helpen in het maken of aanpassen van een verantwoord alcoholbeleid. Deze richtlijnen vind je hier.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.