Alcohol

Na het trainen of een wedstrijd nog even gezellig een drankje doen is op veel tennisverenigingen een bekend beeld. Echter, het schenken van alcohol op je vereniging brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Volgens de Drank- en Horecawet moeten verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel beschikken. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat jouw vereniging aan alle wetgeving en protocollen voldoet. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.