Voor ALTC Aemstelburgh is een regenbui geen probleem meer

ALTC Aemstelburgh

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Nog niet zo gek lang geleden stond ALTC Aemstelburgh bekend als ‘die vereniging waar je lang moet wachten om na een regenbui te kunnen spelen’. Als club wil je natuurlijk niet dat er door de lokale bevolking zo over je gesproken wordt. Door de ‘ongunstige’ ligging van de accommodatie bleven er bij een regenbui plassen liggen op de tennisbanen. Het duurde een lange tijd voordat de banen weer geschikt waren om te spelen. In augustus 2014 escaleerde het probleem door langdurige en hevige regenval, waardoor er drie weken op rij niet gespeeld kon worden. Aemstelburgh besloot bij de gemeente Amstelveen aan te kloppen om een einde te maken aan deze slepende kwestie.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Eén ding was duidelijk: de tennisbanen moesten vernieuwd worden en worden voorzien van een goed afwateringsysteem. “De gemeente was destijds eigenaar van het park, dus bespraken we met de gemeenteraad de ernst van het probleem”, vertelt voorzitter van Aemstelburgh Victor Frequin. “Er was € 500.000,- nodig om veertien banen te vernieuwen. Wij beseften ons dat dit een grote geldsom is. Maar in de huur die wij ieder jaar betaalden zit ook een gedeelte dat bestemd was voor groot onderhoud en renovatie. In wezen hebben wij voor dit onderhoud dus al een groot gedeelte betaald. Daarnaast is tennis de populairste sport in Amstelveen. Aemstelburgh telt 1.100 leden. Dit mocht natuurlijk niet verloren gaan.”

Opening van de gerenoveerde tennisbanen. V.l.n.r.: Rolf Thung (Voorzitter KNLTB), Peter Bot (Wethouder Sport Amstelveen), Mirjam van 't Veld (Burgemeester Amstelveen) en Victor Frequin (Voorzitter Aemstelburgh)

Opening van de gerenoveerde tennisbanen. V.l.n.r.: Rolf Thung (Voorzitter KNLTB), Peter Bot (Wethouder Sport Amstelveen), Mirjam van 't Veld (Burgemeester Amstelveen) en Victor Frequin (Voorzitter Aemstelburgh).

De gemeente verleende uiteindelijk de benodigde subsidie. Wel kwam de gemeente met Aemstelburgh overeen dat de tennisclub de komende dertig jaar huurder blijft van de accommodatie en dat het voortaan zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud. Aemstelburgh had nu dus de touwtjes zelf in handen wat betreft de renovatie van het tenniscomplex. Voor de nieuwe banen werd gekozen voor Prestige Gravel (gravel op afschot). Frequin: “De doorsnee tennisser speelt het liefste op gravel. Als club moeten wij voorzien in de wensen van onze leden. De aanleg van Prestige Gravelbanen is natuurlijk een investering, maar het levert uiteindelijk veel meer op. Daarnaast hebben we bij de aanleg van de banen rekening gehouden met zowel verticale als horizontale afwatering. Verticale drainage houdt simpelweg in dat er meer pijpleidingen worden aangelegd om het water af te voeren. Voor de horizontale afwatering zijn de banen op afschot gelegd, waardoor het water zijdelings via lijngoten wordt afgevoerd. Zie het als een douchputje.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De renovatie verliep door de zachte winter nagenoeg volgens schema. Aan de start van de competitie op 1 april waren de nieuwe banen speelklaar. Frequin “Waar de club eerst bekend stond als de vereniging waar je het langste moest wachten om na een regenbui te spelen, hebben we nu de kortste wachttijd. Daarnaast kan er door de Prestige Gravelbanen langer getennist worden. Ons tennisseizoen duurt zo’n acht á negen maanden. We hebben zelfs het plan om vier banen het gehele jaar te gebruiken. Het spelplezier van onze leden staat bij ons voorop. Door de eerdere problemen met de tennisvelden zijn we een behoorlijk aantal leden kwijtgeraakt. Met ledenwervingsacties hopen wij het ledenaantal weer op te krikken naar zo’n 1.200 leden.”

Frequin sluit af met een advies voor andere tennisclubs. “Ik kan iedere club met vergelijkbare problemen aanraden om Prestige Gravel te nemen en om zowel verticaal als horizontaal te draineren. In het contact met de gemeente is het goed om naar voren te brengen dat de subsidie ten goede komt van de lokale bevolking. Daarnaast was een deel van onze huursom die wij betaalden aan de gemeente bedoeld voor groot onderhoud en renovatie. Dit kan ook als argument opgevoerd worden.”