Villa de Krogt brengt leren en spelen samen

OLTC (Oegstgeester Lawn Tennis Club)

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Op het sportpark van de Oegstgeester Lawn Tennis Club (OLTC) staat een fraai oud gebouw dat de naam Villa de Krogt draagt. Het onderkomen werd tot voor kort gebruikt door de cricketclub uit de buurt. Maar na de verhuizing van deze cricketvereniging, kwam het gebouw leeg te staan. Wat te doen met het authentieke pand?

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

De leden van OLTC kwamen met een multifunctionele oplossing. Het hoofdonderdeel van deze oplossing is het ombouwen van Villa de Krogt naar een omgeving waar leden van OLTC huiswerk kunnen maken en er huiswerkbegeleiding kunnen volgen. “Het gebouw was leeg en het tegen de vlakte gooien was zonde”, weet Birgit Patutschnick, die het pand onder haar hoede heeft. “Onze leden kunnen na school bij ons in een fijne en huiselijke omgeving geconcentreerd bezig zijn met huiswerk en vervolgens de baan op gaan om te tennissen. Ook kunnen zij tegen een heel redelijk tarief begeleiding krijgen van studenten. Daar hebben wij bewust voor gekozen, aangezien studenten heel dicht bij de doelgroep staan en kennis hebben van de lesstof van deze tijd. Ik zorg dat er een bruine boterham en wat te drinken klaarstaat.”

Het project sloeg in eerste instantie niet direct aan bij de leden. Patutschnick: “Het project startte in maart en dat is een periode waarin haast iedereen al voorzien is van eventuele huiswerkbegeleiding. Misschien heb ik in het begin teveel de nadruk gelegd op het feit dat je huiswerkbegeleiding kon aanvragen bij Villa de Krogt. Terwijl de intentie is dat ieder lid er terecht kan om zijn huiswerk te maken, ongeacht of het goed of slecht gaat op school. Deze zomer hebben we meer aan de bekendheid gedaan van Villa de Krogt en dat heeft voor meer animo gezorgd. Dagelijks krijgen we een handjevol jongeren over de vloer, maar dit aantal is groeiende.”

Behalve de huiswerkfaciliteiten wordt Villa de Krogt gebruikt voor kleine evenementen en kunnen ZZP’ers er terecht om te werken.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Behalve de verbeterde sfeer binnen de club, zorgt Villa de Krogt ook daadwerkelijk voor verbeterde schoolprestaties van leden. Patutschnick “Een meisje in de puberteit kwam hier binnen met het verhaal dat zij slecht presteerde op school en dat dit thuis tot spanningen leidde. Wij hebben haar geholpen regelmaat te brengen in het maken van huiswerk. Uiteindelijk heeft zij bijna al haar onvoldoendes weggewerkt en is het thuis weer gezellig. Daar doe je het voor. Ook zien wij veel ZZP’ers die op vrijdagmiddag hier komen werken, terwijl hun kinderen op de tennisbaan aan het spelen zijn. En ook de verhuur van de locatie voor feestjes en andere kleine evenementen verloopt goed.”

Patutschnick heeft nog een tip voor clubs die ook huiswerkfaciliteiten willen aanbieden. ,,Benader de studenten niet als een groep, maar als individu. Persoonlijk contact wordt op prijs gesteld. Iedere leerling heeft namelijk zijn eigen aanpak nodig. Benader je ze als volwassenen, dan sla je de plank volledig mis.”