TV Nieuwstadt kiest voor gravel

Best practice door: TV Nieuwstadt

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

TV Nieuwstadt beschikt al decennialang over gravelbanen. Toch was het voor de vereniging niet vanzelfsprekend om blind opnieuw voor deze baansoort te kiezen.  

Wat houdt een bepaalde baansoort in? Wat kost de aanleg? Hoe zit het met het onderhoud? Hoe lang gaat een baan mee? Vicevoorzitter Ben van der Tier: "De keuze voor een baansoort maak je eens in de vijfentwintig, dertig jaar. Het is daarom belangrijk om hier goed over na te denken. Als wij als bestuur een verkeerde beslissing nemen, zit de vereniging dertig jaar met een probleem opgescheept."

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Bij TV Nieuwstadt werd de banenkwestie actueel nadat de gemeente besloot dat de Limburgse vereniging moest verhuizen. "Door de bouw van een school op onze oude accommodatie moesten wij zo’n dertig meter opschuiven."

Het merendeel van de leden van de vereniging sprak in eerste instantie een voorkeur uit voor all weatherbanen. "Dan kunnen we ook in de winter spelen", zo luidde de motivatie. 

"We zijn eens bij clubs gaan informeren die zulke banen hebben", licht Van der Tier toe. "Daaruit bleek dat slechts zo’n 10 tot 15 procent van hun leden ook daadwerkelijk doorspeelt in de winter. Wij zijn maar een kleine vereniging, dus bij ons zou het dan gaan om hooguit vijftien leden. Bovendien zijn er in het zuiden veel hallen, waar je ’s winters terecht kunt." 

 

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Een belangrijk aspect is uiteraard het prijskaartje voor de aanleg. "Voor twee gravelbanen betaal je 52.000 euro aanlegkosten. Daarmee is gravel de goedkoopste baansoort", aldus Van der Tier. "Je hoort vaak dat het onderhoud van gravelbanen veel duurder is dan dat van all weatherbanen, maar dat is dus niet zo. Helemaal als je - zoals bij ons - werkt met vrijwilligers en het water voor de beregening gratis uit de grond haalt. Dat blijkt ook uit de brochure ‘Baansoorten in Beeld’ van de KNLTB."

Steeds meer verenigingen maken gebruik van nieuwe onderhoudstechnieken. Door deze technieken kost het minder tijd en geld om de gravelbanen in goede staat te houden. 

TV Nieuwstadt is vanaf 1 april 2014 gesettled op haar nieuwe accommodatie. "We vierden tegelijk ons veertigjarig bestaan, dus dat was extra leuk", aldus Van der Tier. "We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en zijn blij dat we weer mooie gravelbanen hebben liggen. Gravel heeft zich al jarenlang in de praktijk bewezen, ook op onze vereniging."