OLTC kiest voor gravel onder afschot

Best practice door: OLTC

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

OLTC is een vereniging met 1500 leden en 12 banen. De baanbezetting is met het hoge aantal leden zeer hoog en als gevolg daarvan was ook de slijtage van de gravelbanen hoog. Vooral baan 1, werd zeer zwaar belast gedurende het seizoen vanwege competitie en toernooien.  De banen die er ongeveer 15 jaar lagen waren toe aan vervanging.

Een bijkomend probleem was dat er op het park ook een oude en vervallen oefenmuur stond die zijn beste tijd had gehad.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

De afgelopen jaren hebben twee werkgroepen gezocht naar mogelijke oplossingen om de kwaliteit van de banen te verbeteren. Daarbij is niet alleen onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve baansoorten, maar is ook gekeken of het mogelijk was één of meer extra banen aan te leggen zodat de baanbezetting iets zou afnemen en we de wachttijden konden verkorten. Hierbij is meerdere malen afstemming geweest met de leden, zowel via enquêtes als in de Algemene Leden Vergadering. Zo is aan de leden gevraagd aan welke baansoort zij de voorkeur geven. De uitkomst daarvan was niet verrassend, gravel of iets wat daar heel dicht bij in de buurt komt.

Op basis van de resultaten van de enquête, opgedane ervaring van de werkgroepen en afstemming met de leden zijn criteria geformuleerd waarvan de conclusies zijn gepresenteerd op de ALV van 2013. Naar aanleiding van deze presentatie heeft het bestuur de leden uitgenodigd om mondeling, via e-mail of social media hun mening kenbaar te maken en dat is in ruime mate gebeurd.

Op basis van deze uitkomsten heeft het bestuur vervolgens de conclusie getrokken om over te gaan tot het vernieuwen van de banen met de volgende uitgangspunten:

 1. De banen moeten snel bespeelbaar zijn na regen;
 2. De banen moeten seizoen verlengend zijn;
 3. Voorkeur voor een ondergrond die het meest aansluit bij gravel;
 4. Het groene karakter van het park is belangrijk en moet behouden blijven;
 5. Er moet een tennismuur aanwezig zijn op het park voor onze jeugd;
 6. Wij willen aansluiten bij de nieuwe benadering vanuit de KNLTB voor jeugd (Tenniskids);
 7. Vanuit competitieoverwegingen is het handiger één baansoort  te hebben op het park;
 8. Het moet financieel haalbaar en verstandig zijn;
 9. Het streven is dat de contributie niet verhoogd moet worden.

Op basis van deze uitgangspunten zijn de volgende scenario’s uitgewerkt:

 1. Vervanging banen 1 t/m 3 en aanleg Playground
 2. Vervanging banen 1 t/m 6 en 12 en aanleg Playground 

Waarom deze scenario’s en bijvoorbeeld niet alle banen?

Het onderhanden nemen van de banen 7 tot en met 11 en daarmee het aanleggen van een extra baan zou een grote ingrijpende verandering tot gevolg hebben. Dit strookte niet met uitgangspunt 4 en zou ook niet passen binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging (uitgangspunten 8 en 9). De Playground, die weliswaar iets groter is dan de oude oefenmuur, is een tegemoetkoming van de uitgangspunten 5 en 6. De veranderingen die de aanleg van de Playground met zich meebrengen waren niet dusdanig ingrijpend dat hiermee het karakter van het park werd aangetast. De Playground moet  ook de andere banen meer gaan ontlasten, door het meer te gebruiken voor wedstrijdjes, training en vrijspelen van de jeugd.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Voor de vervanging van de banen en Playground zijn een drietal leveranciers uitgenodigd  offerte te doen. Bovendien heeft keuringsinstantie KIWA ISA Sport de kwaliteit van de onderbouw van de banen onderzocht en diende er dispensatie te worden aangevraagd voor de lichtmasten omdat deze binnen het hekwerk staan.

Maar er is niet alleen met de leveranciers gepraat. Ook is informatie ingewonnen bij andere verenigingen die gebruik maken van  verschillende baansoorten en hebben leden (nogmaals) gespeeld op deze verschillende banen.

De resultaten, inclusief de financiële consequenties, zijn gepresenteerd in de najaars-ALV van 2013 en in stemming gebracht. De leden die tijdens deze zeer goed bezochte ALV aanwezig waren hebben vrijwel unaniem gekozen voor scenario B.

Na diverse gesprekken hebben de leveranciers de gelegenheid gekregen om een ‘Best and Final Offer’ te doen en deze te presenteren voor het bestuur.

De keuze voor de baansoort is uiteindelijk gevallen op gravel onder afschot (Prestige Gravel) omdat dit gravelsysteem aan onze kwaliteitscriteria voldeed (speeleigenschappen, sneller kunnen spelen na regen en het verlengen van het seizoen). Dit was ook de nadrukkelijke wens van de leden om de specifieke graveleigenschappen te behouden. Het verschil met de standaard gravelbaan is dat deze gravelbaan onder afschot ligt en een iets andere korrelsamenstelling heeft.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de uitgangpunten 1, 2, 3 en 7.

Iets meer over de Playground

Er is sprake van een nieuwe opzet voor Jeugdtennis wereldwijd: “Hoe maken we tennis gemakkelijker, toegankelijker, leuker voor kids?”  

Deze aanpak moet aansluiten op het ontwikkelniveau van kinderen (fysiek en mentaal) en is gericht op samenspelen, veiligheid en beleving.

Dit is voor OLTC gevonden in een multifunctionele Playground met de volgende eisen en wensen:

- Geschikt voor ‘Tenniskids’ activiteiten (competitie, toernooien, events)

- ‘Oranje’ baan (3/4 van een normale baan)

- Mogelijkheid omvorming naar 2 of 3 ‘Rode’ banen

- Muur voor junioren en senioren (in 1 of 2 delen)

- Ondergrond nader te bepalen

Het is een Playground geworden met de omvang van een ‘oranje’ baan met een zeer onderhoudsvriendelijke ondergrond provision en verrijdbare netten zodat eenvoudig omgeschakeld kan worden van een oranje baan naar 3 rode banen. De muur is met inspraak van de jeugd opgeleukt met een aantal tennishelden.