Nieuw duurzaam en innovatief Tennispark Grubbenvorst

Tennisclub Grubbenvorst

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Tennisclub Grubbenvorst heeft onlangs haar geheel nieuwe accommodatie in gebruik genomen. Tennispark Grubbenvorst moest in zijn geheel verplaatst worden omdat ruimte nodig was voor nieuwbouwwoningen die in de komende vijftien jaar gerealiseerd gaan worden. De bouw van het tennispark op een nieuwe plek was voor Grubbenvorst een goede mogelijkheid om een serieus duurzaamheidsbeleid te gaan voeren.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

In de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het nieuwe tennispark werd al sterk gelet op mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, waarvan een groot deel ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Met name hergebruik van materialen uit het oude paviljoen, isolerende innovatieve bouwmaterialen, toepassing van LED-verlichting op zowel alle banen als in het gehele clubhuis en de plaatsing van zestig zonnepanelen moeten de komende jaren leiden tot forse besparingen op het energieverbruik.

Met name de zonnepanelen betekenden een grote investering voor Grubbenvorst, maar de provincie Limburg kwam de club tegemoet door een substantieel bedrag aan subsidie toe te kennen. Limburg heeft een speciale subsidieregeling voor scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen, waaronder ook een groot aantal verduurzamingsmaatregelen valt. De provincie heeft tevens verscheidene maatregelen genomen om de lokale bouwsector te stimuleren, waardoor significant meer geld beschikbaar kwam. 

Verder is bij de ontwikkeling van het park veel aandacht besteed aan de samenwerking met andere verenigingen in de omgeving en de aansluiting op het al bestaande park van voetbalclub GFC’33. Ook werd nadrukkelijk gelet op de inpasbaarheid van het park tegen een bestaande woonwijk en de aanwezige buurtbewoners. Doordat het park midden in een woonwijk ligt, is een vier meterhoge geluidswal aangelegd waarin opslagruimte is geïntegreerd. Hiervoor is de afgegraven grond hergebruikt en is gebruik gemaakt van afgeschreven opslagunits.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Begin dit jaar werd het nieuwe Tennis en Jeu de Boules Park in Grubbenvorst officieel in gebruik genomen. Het nieuwe park is volgens voorzitter Eric Thissen het resultaat van een lang, intensief en vruchtbaar traject van onderhandelingen met voetbalvereniging GFC’33, de Jeu de Boules- vereniging, Tennisclub Grubbenvorst en de Gemeente Horst aan de Maas in combinatie met uitgebreide informatie van de KNLTB.

Het nieuwe tennispark beschikt over zes nieuwe smashcourtbanen waarbij één volledige baan flexibel kan worden omgebouwd tot vier rode Tenniskidsbanen. Daarom zijn twee banen verbreed aangelegd zodat nog steeds aan de uitloopnormen van de KNLTB wordt voldaan. Naast de zes tennisbanen zijn acht nieuwe banen gerealiseerd voor de Jeu de Boules-vereniging die gebruikmaakt van hetzelfde clubgebouw.

Met de eerder genoemde steun en een forse eigen bijdrage van de betrokken verenigingen kon de benodigde één miljoen euro bij elkaar worden gebracht voor een park dat zeker op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld voor de regio is. Zelf een kijkje nemen?: www.tennisclubgrubbenvorst.nl