LTC Waterwijk speelt door inzet en teamwork het hele jaar op gravel

LTC Waterwijk

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Bij veel verenigingen leeft het idee dat in de winter op 'klassiek' gravel nauwelijks gespeeld kan worden. Hoewel deze veronderstelling veelal gebaseerd is op misverstanden en een gebrek aan kennis, heeft hij wel grote gevolgen. Het aantal tennisverenigingen met gravelbanen is in Nederland de laatste twintig jaar fors teruggelopen, tot zorg van de KNLTB. Mede vanwege het hoge percentage gravelbanen in de ons omringende landen en het feit dat gravel bij de Nederlandse tennisjeugd ontwikkeling van bijna alle technische facetten vereist, wil de bond gravel terug op de kaart zetten. De KNLTB ziet naar aanleiding van de groeiende bewustwording over de mogelijkheden van gravel in 2014 voor het eerst het percentage gravelbanen in Nederland niet teruglopen.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Bij LTC Waterwijk in Almere logenstraffen ze het idee dat er op gravel, met name in de winterperiode, maar weinig gespeeld kan worden. Ook deze club heeft te maken met teruglopende ledenaantallen en een daardoor interend vermogen, maar door toewijding en scherp beleid wordt er in Almere op gravel getennist wanneer het maar kan, ook in de winterperiode. De toewijding krijgt bij Waterwijk gestalte in de zogenoemde Parkcommissie, waarin vrijwel alle vrijwilligers al enige ervaring hebben met gravelonderhoud.

Deze vijf vrijwilligers, die ongeveer twee dagen per week besteden aan de acht gravelbanen, houden de kwaliteit van het gravel scherp in de gaten en gaan uit van enkele 'gouden' regels. “Na nachtvorst wordt er bijvoorbeeld niet direct op de banen gespeeld”, licht penningmeester Marcel Ostendorf toe. “Als je dat wel meteen doet, kun je de banen serieus beschadigen.” Waterwijk heeft net als veel verenigingen na de winterperiode en preparatie van het gravel voor de Voorjaarscompetitie te maken met relatief zachte banen, maar ook die situatie vormt geen groot probleem. “Voldoende water gebruiken, goed in de gaten houden en op tijd verzorgen. Dan is er gewoon te spelen.”

Natuurlijk dacht ook Waterwijk met het oog op naderend groot onderhoud aan een switch naar een moderner type gravel als Gravel Premium Plus, maar het heeft geen haast. Door louter inzet en kennis kan er immers ook op de huidige banen de gehele winter door worden gespeeld. “We spelen al zeven jaar Wintercompetitie, er kan gelest worden in de winter en zo zijn er meer activiteiten in de winterperiode.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De activiteiten in de winter bieden duidelijke voordelen ten opzichte van clubs die in de winterperiode zo goed als dicht zijn. Ostendorf: “Dat betaalt zich natuurlijk onder meer uit in meer interesse in de winter van eventuele nieuwe leden en een hogere baromzet.” Inmiddels is de club uit Almere er goed van doordrongen dat juist de goede staat van de banen een visitekaartje van de verenging is. “Mensen komen hier gewoon graag spelen, dat is wel duidelijk. Mede in overleg met de gemeente proberen we met enkele projecten dan ook steeds actiever leden te werven."

Waterwijk hoopt andere verenigingen wakker te schudden en ze te overtuigen van het idee dat bij volgend groot onderhoud ook de overstap naar gravel een goede mogelijkheid is. Ostendorf zou het wel weten: “Voor het tennis zelf is het ook de beste keuze. Soms speelt gravel traag, als het straks warmer wordt, speelt het weer veel sneller, met alle noodzakelijke technische aanpassingen van spelers tot gevolg. Voor de jeugd is het dus ook gewoon de beste ondergrond om alle facetten van tennis te leren.”