Buitenschoolse opvang in clubgebouw HTV Ace

HTV Ace

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

HTV Ace is een vereniging met ruim 200 leden uit het Limburgse Herten, nabij Roermond. De laatste jaren is sprake van een dalend ledenaantal en als gevolg daarvan teruglopende inkomsten. Vorig jaar vernam een bestuurslid dat de plaatselijke BSO ‘de House Bende’ op zoek was naar een geschikte ruimte. HTV Ace heeft de beschikking over een mooi en groot clubhuis waar kinderen ideaal opgevangen kunnen worden. Hier lag dus een kans.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Het bestuur heeft vervolgens contact opgenomen met de BSO en er is na overleg met een taxateur een aanbod gedaan voor een huurprijs. Hieruit is een contract voor vijf jaar overeengekomen. Er zijn in overleg met de GGD tevens de nodige aanpassingen gedaan aan de accommodatie om het geschikt te maken voor de opvang. Zo zijn bijvoorbeeld stopcontacten afgedekt, zijn strips op de deuren geplaatst en zijn keukenkastjes voorzien van kindersloten. Een consequentie van dagopvang is dat het clubhuis en de kleedruimten gedurende de openingstijden van de BSO niet beschikbaar zijn voor leden van de tennisvereniging. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt met de BSO en is zorgvuldig gecommuniceerd met de leden.

“In de tijd dat de BSO aanwezig is, maakt deze vooral gebruik van de kantine, de keuken, de kleedkamers en de toiletten”, zegt Ruud Flentge, bestuurslid van de club en voorzitter van de technische commissie. “De kinderen van de BSO maken echter alleen gebruik van de reguliere toiletten en onze leden kunnen als alternatief gebruikmaken van het invalidentoilet. Het kantinegedeelte was voor de komst van de BSO nooit geopend in de middag, dus ook dit vormde geen probleem. En de kleedkamers werden overdag maar mondjesmaat gebruikt. De leden komen en gaan overdag doorgaans in hun sportkleding.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

HTV Ace en de BSO zijn allebei erg tevreden over de samenwerking. De tennisvereniging krijgt op deze manier een substantieel bedrag binnen, de leden zijn inmiddels gewend aan de situatie en de BSO is blij met de mooie, grote en overzichtelijke locatie. Een soepele wederzijdse opstelling en regelmatig overleg zijn hierbij essentieel. Hierdoor blijven beide partijen tevreden. Flentgen: “Alles komt neer op het maken van duidelijke en transparante afspraken. Wij als bestuur informeren onze leden en de BSO informeert de ouders. Ons tenniscomplex is volledig omheind, inclusief een poort waartoe je met de ledenpas toegang kunt krijgen. Het is nu eenmaal een uitermate geschikte plek voor een BSO waar alle ingrediënten voor kinderen aanwezig zijn. De kinderen kunnen binnen spelen, buiten actief bezig zijn en door de leidsters worden de maaltijden in de keuken bereid.”

En natuurlijk zijn de nieuwe bezoekers van het tennispark ook potentiële leden. “De kinderen kunnen op een vaste dag en tijd tegen een vergoeding, tennisles krijgen van een gediplomeerde tennisleraar van Tennis Time Academy. Per week wordt bekeken welke kinderen hier aan deelnemen. Deze activiteit is geïnitieerd door de Academy, het verzorgen van tennislessen is hun core business. Wij denken momenteel over een manier om de kinderen die hieraan hebben deelgenomen, na de schoolvakantie nader kennis laten maken met onze vereniging. Dit is een prima gelegenheid om de kinderen en eventueel ook de ouders te binden aan onze tennisvereniging.”