Ace beest 1

Het gooien van tennisballen helpt erg bij het (later) aanleren van de service. Denk erom dat er ook altijd een rol is weggelegd voor de ontvanger. Niet alleen het gooien (zenden) van de bal is belangrijk bij deze vorm maar zeker ook het op de juiste manier inschatten van de aankomende bal met het doel de bal te vangen.

Tips

Let bij het gooien op de volgende zaken:
- De functie van de niet gooi arm. Het zgn. wijzen in de richting waar je de bal wilt gooien.
- De dwarse stand van degene die gooit.
- Het handhaven van de (dynamische) balans. Dus niet omvallen naar opzij.
- Het meedraaien van het lichaam bij de worp. Niet alleen maar gooien met het gebruik van de arm.

Gerelateerde factsheets oranje 2 (technische tijger)

Terug naar mediatheek