Rally 50 - 2

Bij deze oefening werken de spelers aan het spelen van de rally op vastheid èn diepte.

Organisatie

Een zo lang mogelijke rally spelen zonder over de baseline te stappen.

Trainerstips:
- Werk aan goede lengte- en diepteslagen.
- Als het even mogelijk is, moet de bal na de stuit over de baseline stijgen.
- Om te zorgen dat spelers de bal voldoende snelheid meegeven, is het van belang dat ze hun benen en lichaamsrotatie goed gebruiken en dat ze de volledige zwaai benutten.
- De ballen moeten ongeveer 1 meter over het net gaan.

Gerelateerde factsheets groen (vaardige speler)

Terug naar mediatheek