Rally 50 - 1

Hierbij gaat het om spelen op vastheid. Het is de bedoeling om met zo min mogelijk ballen uiteindelijk de 50 te halen. Je kunt hier een recordjacht van maken welke om de zoveel lessen terugkomt.

Organisatie

Spelers moeten een rally van 50 spelen met maximaal 5 ballen. Ze mogen dus maar vier keer een fout maken.

Trainerstips:
- Laat spelers aan goede lengte- en diepteslagen werken.
- Als het even mogelijk is, moet de bal na de stuit over de baseline stijgen.
- Om te zorgen dat spelers de bal voldoende snelheid meegeven, is het van belang dat ze hun benen en lichaamsrotatie goed gebruiken en dat ze de volledige zwaai benutten.
- De ballen moeten ongeveer 1 meter over het net gaan.

Gerelateerde factsheets groen (vaardige speler)

Terug naar mediatheek