Jouw school als springplank voor Nederlands toptalent?

De KNLTB heeft als ambitie om tot de 10 beste tennislanden ter wereld te horen. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB vanaf september 2016 nauw samen met gecertificeerde tennisscholen. Deze scholen spelen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland. Er is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties gaan leveren.

Landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen

Het landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen bestaat uit zes scholen voor talenten van 12 t/m 18 jaar en een groter aantal tennisscholen die de scouting en eerste opleiding van kinderen t/m 12 jaar voor hun rekening nemen. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen deze tennisscholen de jeugdopleiding. De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. In het landelijk netwerk trainen de beste spelers met elkaar onder begeleiding van de beste coaches en ex-topspelers. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen.

Op knltb.nl vind je een overzicht van alle gecertificeerde tennisscholen. De samenwerkingsovereenkomsten met deze gecertificeerde partners hebben een looptijd van twee jaar. In 2018 start de certificeringsprocedure opnieuw. Onderstaande tekst beschrijft de selectieprocedure in 2016. 

Voordelen partnership

Een partnership met de KNLTB biedt tennisscholen vele kansen en voordelen.

 • Beschikking over de kennis en kunde van de KNLTB zoals, ex-topspelers en topcoaches, medische staf (bondsarts en haar netwerk van specialisten en fysiotherapeut) en de inzet van de video-analist en sportdiëtiste van de KNLTB.
 • Intensieve samenwerking met andere gecertificeerde tennisscholen en de KNLTB, waarin de tennisschool gericht op kinderen >12 jaar een sturende en coördinerende rol inneemt binnen de overeengekomen regio.
 • Verhoging van de aantrekkingskracht voor topjeugd en professionele spelers in de regio. Het opleidingsinstituut is onderdeel van een landelijk netwerk dat bestaat uit de beste tennisscholen.
 • Aanlevering topjeugd vanuit omliggende verenigingen; er worden vanuit de database van de KNLTB Talentendagen georganiseerd bij de tennisscholen gericht op kinderen <12 jaar.
 • Gebruik maken van het veelzijdige spelervolgsysteem KNLTB TennisLife en het Meerjaren Opleidingplan Tennis met alle technische, tactische, fysieke en mentale concepten.
 • Financiële ondersteuning van talentvolle spelers door de KNLTB bij uitsluitend gecertificeerde partners. 

Komt jouw tennisschool in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het landelijk netwerk en kwaliteit te waarborgen is certificering een voorwaarde.

Tennisschool <12 jaar

Elke tennisschool die voldoende kennis heeft van en ervaring heeft met het opleiden van jeugd t/m 12 jaar kon zich t/m 29 februari 2016 inschrijven voor de certificeringsprocedure. De eisen voor inschrijving in de certificering voor tennisscholen gericht op kinderen <12 jaar zijn minder zwaar dan bij de tennisscholen die gericht zijn op kinderen >12 jaar. Uiteindelijk komen tientallen tennisscholen gericht op kinderen  <12 jaar in aanmerking voor certificering.

Volg onderstaand stroomschema om te bepalen of jouw tennisschool in aanmerking komt voor certificering. Op alle vragen ‘ja’ geantwoord? Dan behoort certificering in de toekomst tot de mogelijkheden. 

 

 

Tijdschema certificering tennisscholen <12 jaar

 

Op basis van een online selectietoets bepalen de certificeringscommissie, bestaande uit Directeur Sportief Jan Siemerink, Prestatiemanager Alex Reijnders, en Hoofd Bondscoach Martin Bohm, en een auditor van onafhankelijk adviesbureau NMC Bright welke tennisscholen het certificeringstraject mogen vervolgen. Medio maart leggen zij dit advies voor aan het KNLTB Bondsbestuur. In april t/m juni vinden vervolgens regionale bijeenkomsten plaats waarin de partnerovereenkomsten en het Meerjaren Opleidingsplan Tennis centraal staan. In augustus wordt bekendgemaakt welke tennisscholen gericht op kinderen <12 jaar gecertificeerd opleidingspartner van de KNLTB zijn.

Tennisschool >12 jaar

Elke tennisschool gericht op kinderen >12 jaar die kennis heeft van en ervaring heeft met het internationale tennisniveau voor jeugd en profs kon zich t/m 2 november 2015 opgeven voor de certificeringsprocedure. De kwaliteit van de hoofdcoach, het niveau van de spelers en speelsters, het aantal spelers en speelsters, het begeleidend kader zoals conditietrainer en mentale begeleider en de accommodatie zijn belangrijke toetsingscriteria. Door de strenge toelatingseisen voor certificering komen slechts enkele tennisscholen in Nederland in aanmerking voor certificering.

Onderstaande figuur geeft de tien domeinen weer waarvoor criteria zijn opgesteld voor de tennisscholen. Ieder domein heeft een bepaalde wegingsfactor. Zo telt het domein Technisch kader zwaarder mee dan Organisatie en beleid.

Grofweg zijn de wegingsfactoren ingedeeld in: zeer zwaar meewegend, zwaar, middel en licht.

 

Klik hier voor de criteria per domein.

Tijdschema certificering tennisscholen >12 jaar

De volgende academies zijn door de KNLTB gecertificeerd als certified partner >12:

 • Approach – Enschede
 • Burgersdijk Tennis – Wateringen
 • FOCUS tennisacademy - Rotterdam
 • Intime Tennis Academy – Zoetermeer
 • Tennis Academy Van Gelderen - Middenbeemster
 • Tennis Academy Henk Van Hulst – Valkenswaard

Samenwerking

Samenwerking is een van de sleutelwoorden binnen het netwerk. Zowel met de KNLTB als met de andere gecertificeerde tennisscholen. In de ideale situatie stroomt een talent straks van de vereniging door naar een tennisschool gericht op kinderen <12 jaar en vandaar via een tennisschool gericht op kinderen >12 jaar naar de nationale selectie. 

Transparante en objectieve selectieprocedure

De KNLTB ambieert een open en objectief proces van certificering. Alle trainers met een geldige licentie (tot vijf jaar geleden) ontvingen een uitnodiging om opleidingspartner van de KNLTB te worden. Een onafhankelijk adviesbureau, NMC Bright, begeleidt de certificeringstrajecten en zorgt voor een objectieve meting. Voor de tennisscholen gericht op kinderen <12 jaar is NMC Bright betrokken bij de entreetoets, de online voorbereiding op de audits en de audits zelf. De certificeringscommissie van de KNLTB besluit op basis van de definitieve auditrapporten van NMC Bright welke tennisscholen in aanmerking komen als gecertificeerde opleidingspartner en legt zijn advies voor aan het Bondsbestuur van de KNLTB. Bij een positief besluit worden de contracten ondertekend. NMC Bright vervult binnen de certificering van tennisscholen die gericht zijn op kinderen <12 jaar een adviserende rol bij de selectietoetsen.

Wat als jouw tennisschool (nog) niet in aanmerking komt?

Indien een tennisschool (nog) niet in aanmerking komt, is certificering in de toekomst nog wel een optie. De certificeringsovereenkomsten voor tennisscholen hebben namelijk een looptijd van twee jaar.

Vragen en meer informatie

Heb je een vraag over bovenstaande informatie bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen of ga voor meer informatie naar knltb.nl. Daar vind je ook een overzicht van alle certified partners en antwoorden op veelgestelde vragen van ouders. 

Veelgestelde vragen

Komen alleen tennisscholen in aanmerking?

Nee, alle opleidingsinstituten die voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking voor het landelijk netwerk. 

Hoe kan ik kenbaar maken dat mijn tennisschool interesse heeft om opleidingspartner te worden?

Tennisscholen, gespecialiseerd in het opleiden van jeugd <12 jaar, konden t/m 29 februari 2016 een online selectietoets maken. Tennisscholen gericht op kinderen >12 jaar konden zich tot en met 2 november 2015 online inschrijven. De inschrijving om gecertificeerde tennisschool te worden is gesloten. In 2018 ontvangen alle tennisleraren automatisch bericht zodra de certificeringsprocedure weer is opgestart.

Mijn tennisschool voldoet (nog) niet aan de criteria voor certified partner >12 jaar? Wat nu?

Indien een tennisschool (nog) niet in aanmerking komt, is certificering in de toekomst mogelijk. De certiferingsovereenkomsten hebben namelijk een looptijd van twee jaar.

Aan welke voorwaarden moet mijn tennisschool voldoen om in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het landelijk netwerk en kwaliteit te waarborgen  is certificering een voorwaarde. Je tennisschool moet voldoen aan bepaalde criteria. Meer informatie over de criteria vind je op deze pagina.

Wanneer vindt financiële ondersteuning van talentvolle spelers plaats?

Financiële ondersteuning vanuit de KNLTB wordt verleend aan toptalenten vanaf 10 jaar die trainen bij een van de gecertificeerde tennisscholen uit het landelijk netwerk. De KNLTB Hoofdbondscoach, KNLTB Prestatiemanager en de hoofdcoach van de tennisschool bepalen gezamenlijk of een talent in aanmerking komt voor subsidie. 

Wat kan ik als tennisschool doen als ik het niet eens ben met het beoordelingsrapport of als er sprake is van een conflict of meningsverschil?

Tot 30 dagen na ontvangst van het beoordelingsrapport kan een tennisschool een bezwaar indienen bij de Bezwaarcommissie. Bij een conflict of meningsverschil kan er eveneens contact gezocht worden met de commissie voor een onafhankelijk advies. De commissie bestaat uit drie leden, te weten dhr. Louk Sanders, dhr. Fried Schmitz en dhr. Marc Albert.

De Bezwaarprocedure Certificering Tennisscholen ziet toe op de bezwaren van tennisscholen.