Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over Permanente Ontwikkeling.

Veelgestelde vragen over PO

Waarom Permanente Ontwikkeling?

Tennis ontwikkelt zich door, verenigingen ontwikkelen door en de maatschappij ontwikkelt ook door. Voor meerdere beroepsgroepen en sportbonden is het reeds volkomen vanzelfsprekend dat zij zich doorontwikkelen. De KNLTB gaat mee. Naast dat het erg goed en leuk is om je door te ontwikkelen, hebben verenigingen en hun leden recht op de best mogelijke begeleiding van tennisleraren. 

Hoeveel PO –punten moet ik halen zodat ik mijn licentie kan verlengen?

Vanaf 1 januari 2016 geldt dat er per twee jaar 24 PO-punten moeten worden behaald als voorwaarde voor het verlengen van de licentie. Omdat niet alle licenties op 1 januari 2016 aflopen, geldt een ‘naar rato’ regeling. Naar rato betekent dat je per maand 1 PO punt dient te halen. Bijvoorbeeld: als jouw licentie op 30 september 2016 verloopt, dien je 9 PO-punten te halen voor 30 september 2016 om jouw licentie weer aan te vragen. Verloopt jouw licentie op 1 april 2017, dien je voor 1 april 2017 in totaal 16 PO-punten te halen.

Wat zijn de consequenties als ik niet voldoe aan de PO-verplichting (minder dan 24 punten gehaald in twee jaar) en toch les wil geven?

In de statuten van elke vereniging staat dat alleen gebruik mag worden gemaakt van een tennisleraar met geldige licentie. De leraar zal zijn licentie weer krijgen, als aanvullende PO punten worden behaald. De datum van de licentie aanvraag, blijft dan op de oorspronkelijke datum van afloop staan. Zonder geldige licentie is het dus niet toegestaan om tennisles te geven. Als KNLTB zullen wij dit gaan handhaven.

Op welke manier kan ik PO-punten halen?

Er zijn vier manieren om PO-punten te halen:

  1. het volgen van een door de KNLTB vooraf geaccrediteerde cursus of congres;
  2. het volgen van door de KNLTB vooraf geaccrediteerd afstandsonderwijs;
  3. deelname aan een door de KNLTB vooraf geaccrediteerde intervisiebijeenkomst;
  4. het doceren van een tennis specifieke door de KNLTB vooraf geaccrediteerde cursus.

Let op: Het gaat in alle gevallen om een cursus die van te voren op kwaliteit is goedgekeurd door de KNLTB. Achteraf punten toewijzen aan reeds gegeven cursussen is niet mogelijk. Een overzicht van de geaccrediteerde bijscholingen waarvoor je PO punten behaalt, vind je hier. Dit overzicht is dynamisch en zal steeds worden aangevuld. Wil je een cursus volgen die niet in het overzicht staat of intervisiebijeenkomst houden? Laat de KNLTB dit dan weten door een e-mail te sturen naar tennisleraren@knltb.nl

Wat als ik meer dan 24 punten heb behaald in twee jaar?

Heb je in twee jaar bijvoorbeeld 30 punten behaald? Dan mag je deze 6 extra punten meenemen naar de volgende periode. Een tennisleraar mag maximaal 24 punten meenemen. 

Waar kan ik zien welke bijscholingen ik kan volgen?

Het aanbod vind je op hier. Daarnaast stuurt de KNLTB nieuwsbrieven en direct mailings naar tennisleraren met een geldige licentie. Mocht je deze niet ontvangen, controleer dan of jouw licentie nog geldig is en of jouw juiste e-mailadres bij ons bekend is.

Alleen vooraf door de KNLTB geaccrediteerde bijscholingen worden geaccepteerd voor PO. 

Vanaf wanneer is de PO verplichting op mij van toepassing ?

Vanaf 1 januari 2016 gaat de PO verplichting voor alle tennisleraren de PO verplichting in. De PO-verplichting is van toepassing na het behalen van het Tennisleraar-3 diploma en het aanvragen van de A-licentie . Tijdens de TT-4 opleiding en de C-opleiding is de tennisleraar vrijgesteld van de PO-verplichting.

Ik geef slechts een paar uurtjes in de week les. Moet ik dan hetzelfde aantal PO-punten halen als een fulltime leraar?

Ja, dezelfde norm geldt voor iedereen. Het gaat immers om kwaliteitsbewaking en de kwaliteit van leraren dient op peil te blijven, onafhankelijk van het aantal uur dat je lesgeeft. Het is immers voor een parttime tennisleraar net zo van belang dat hij op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen. Voor de leden van een vereniging dient er geen kwaliteitsverschil te zijn of zij les hebben van een fulltime- of parttime leraar.

Hoe kan ik bepalen op welke gebieden ik mij moet bijscholen?

De KNLTB kan in een of meerdere jaren bepaalde PO onderwerpen verplicht stellen voor alle- of een deel van de leraren. Deze zullen in het overzicht van bijscholingen worden weergegeven. Mocht er een verplichte PO cursus zijn dan ontvang je hier automatisch bericht over. Je dient in dat geval het onderwerp binnen de vastgestelde termijn te volgen.

Je kunt ook samen met de vereniging bepalen welke cursussen je gaat volgen. De KNLTB heeft als hulpmiddel voor het bepalen van de bijscholingsbehoefte het instrument 360° feedback ontwikkeld.  De vereniging en de trainer kunnen hier samen gebruikt van maken om op een goede en zinvolle manier een ontwikkelgesprek te hebben. Daaruit komen dan gebieden uit waar de trainer zich kan door ontwikkelen. Tijdens 360° feedback inventariseert de vereniging de sterke- en verbeterpunten van de leraar en vindt een ontwikkelgesprek plaats. Op basis van dit gesprek kiest de leraar op welke gebieden hij zich zal door ontwikkelen. Dit zijn niet alleen gebieden waar de leraar interesse in heeft, maar ook wat passend is bij de vereniging waar hij werkzaam is.

NB: Het gebruik van 360° feedback heeft geen invloed op het aantal PO punten. De tool is wel een uitstekende houvast voor het ontwikkelgesprek en een handig hulpmiddel om de ontwikkeldoelen te bepalen. 

Mijn licentie is enige tijd geleden verlopen. Kan ik als leraar direct een nieuwe licentie aanvragen, of gelden dan aanvullende verplichtingen?

Je kunt een  nieuwe licentie aanvragen, maar ontvangt deze pas als je aantoont dat je aan voldoende PO-activiteiten hebt deelgenomen. Is jouw licentie korter dan twee jaar geleden verlopen, dan geldt een naar rato verplichting (zie vraag 2).

Wat is mijn tennislerarendiploma waard als ik geen geldige licentie heb?

Je diploma blijft altijd geldig. Ook als je niet genoeg PO punten hebt om je licentie te verlengen.
Het kan voorkomen dat je door omstandigheden tijdelijk geen les geeft en daardoor geen bijscholingscursussen volgt. Je zal nooit je hele tennisleraar opleiding opnieuw hoeven te doen. Zodra je weer les gaat geven is het wel van belang om genoeg PO punten te hebben om een licentie aan te vragen. Elke tennisvereniging heeft in de statuten staan, zat zij alleen gebruik mag maken van een tennisleraar met geldige licentie. 

Waar kan ik als tennisleraar of verenigingsbestuurder zien welke tennisleraren een geldige licentie hebben?

Als tennisleraar of verenigingsbestuurder kun je het licentieregister raadplegen in MijnKNLTB om te controleren of een tennisleraar over de juiste papieren beschikt om les te mogen geven. Log in en klik op ‘zoeken’ (rechter tabblad bovenaan de pagina). Kies voor ‘tennisleraar zoeken’ en voer de achternaam in van de tennisleraar in. Het systeem geeft uitsluitend namen weer van personen die een geldige licentie hebben. Als jouw zoekterm geen resultaten oplevert, zijn er drie mogelijkheden:

  1. de persoon heeft geen opleiding gevolgd, geen diploma en dus geen geldige licentie.
  2. de persoon is nog in opleiding en heeft dus nog geen geldige licentie.
  3. de persoon heeft wel een diploma, maar geen geldige licentie (meerdere redenen mogelijk: nog niet aangevraagd, vergeten te verlengen, licentie is ingetrokken).

Let op! De spelling van de naam is belangrijk: denk eraan om bij namen met y of ij, eij of ij, maar ook ö of eu meerdere mogelijkheden te proberen of de naam slechts tot aan die letters in te voeren.

Door bijzondere omstandigheden heb ik in enig jaar te weinig PO punten behaald. Kan ik ontheffing voor PO aanvragen?

In geval van bijzondere omstandigheden (zoals langdurige ziekte) kan een gemotiveerd verzoek tot (gedeeltelijke) ontheffing van de PO-verplichting worden ingediend bij afdeling Tennisleraren. Dit zal schriftelijk en voorzien van eventuele bewijsstukken moeten worden verstuurd naar KNLTB, Afdeling Tennisleraren, Postbus 1617 3800 BP Amersfoort . De KNLTB beoordeelt het verzoek en neemt binnen zes weken een besluit daarover. 

Wat is het verschil tussen een diploma en licentie?

Een diploma is levenslang een bewijs dat je de opleiding succesvol hebt afgesloten. Een licentie heeft een geldigheid van twee jaar en geeft aan dat je les mag geven. KNLTB verenigingen zijn verplicht te werken met een leraar die in het bezit is van een tennisleraardiploma én geldige licentie. Vanaf 1 januari 2016 zal de KNLTB de controle hierop vergroten.

Hoe gaat de KNLTB PO handhaven bij de vereniging?

Vanaf het moment dat een tennisvereniging zich aansluit bij de KNLTB, geldt de verplichting om te werken met een tennisleraar die beschikt over een geldige licentie. Dit om leden de kwaliteit te kunnen bieden waar ze recht op hebben. De KNLTB zal vanaf 1 januari 2016 regelmatig de licenties van verenigingsleraren checken in het tennislerarenregister. Verenigingen en tennisleraren hebben ook toegang tot dit register in MijnKNLTB. Controleer dus vooral ook zelf of jouw leraar een geldige licentie heeft. Daarnaast gaat KNLTB ook reactief handhaven door meldingen over een actieve verenigingsleraar zonder licentie te verwerken en de club hierop aan te spreken.

Wat zijn de consequenties voor verenigingen die werken met een leraar zonder licentie?

In de statuten heeft altijd al gestaan dat KNLTB verenigingen alleen mogen werken met tennisleraren met een geldig licentie. Houdt een club zich hier niet aan, dan volgen er verschillende stappen. Te beginnen met een waarschuwing en in het uiterste geval royering. Uiteraard hoopt de KNLTB dat het nooit zo ver zal komen.

Mag de KNLTB de regels omtrent het verkrijgen van een licentie veranderen?

Tientallen jaren konden tennisleraren om de twee jaar een licentie verkrijgen tegen betaling van een klein bedrag. Vanaf 1 januari 2016 komt daar verandering in en moeten tennisleraren 24 PO punten in de licentieperiode (twee jaar) halen om hun licentie (opnieuw) aan te kunnen vragen. De KNLTB heeft altijd de mogelijkheid gehad om voorwaarden te stellen aan de afgifte en verlenging van de licentie.

Hoe zijn de kosten voor de cursussen opgebouwd?

De KNLTB heeft als vereniging geen winstoogmerk en het systeem van PO is kostenneutraal. De kosten per aangeboden bijscholingscursus variëren. Zo kun je bijvoorbeeld gratis naar het KNLTB Trainerscongres en hiermee zes PO punten verdienen. De meeste KNLTB cursussen kosten tussen de 50 en 100 euro. Er zijn ook fors duurdere bijscholingen die door commerciële partijen worden aangeboden. Het is voor de leraar goed om bij de werkgever na te gaan, of deze bereid is om mee te investeren in jouw ontwikkeling. Uiteraard levert PO jou ook veel op. Zo beschik je over up-to-date kennis en vaardigheden. 

Ik werk als tennisleraar maar niet voor een tennisvereniging, geldt PO dan ook voor mij?

Elke tennisleraar die zijn licentie wil verlengen zal zich moeten (willen) doorontwikkelen d.m.v. PO punten, ongeacht zijn werksituatie of werkplek. Werk je als tennisleraar in het buitenland of heb je op geen enkele wijze iets met een KNLTB tennisvereniging te maken dan wel afgesproken, dan heb je formeel gezien geen KNLTB licentie nodig. Gezien de veelvuldige wisseling van tennisleraren in het werkveld is het uiteraard wel raadzaam je licentie actueel te houden om niet in de problemen te komen wanneer je wel bij een KNLTB vereniging wilt gaan werken. Die vormen immers de grootste markt als het gaat om leerlingen. Een geldige licentie voorkomt dan voor alle partijen teleurstellingen. 

Worden mijn PO punten na een gevolgde bijscholing zichtbaar in het tennislerarenregister?

Ja. Zodra je als tennisleraar een bijscholing hebt gevolgd, worden de punten automatisch toegekend en na een aantal weken zichtbaar in het register. Je hoeft hier als leraar zelf niets voor te doen. 

Wanneer ontvang ik het betalingsbewijs van mijn bijscholing?

Heb je je via MijnKNLTB ingeschreven voor een cursus en via deze site ook betaald? Dan ontvang je het betalingsbewijs uiterlijk twee weken na afloop van de maand waarin je de bijscholing gevolgd hebt. KNLTB-bijscholingen zijn van BTW vrijgesteld. Het betalingsbewijs kan als bewijsmateriaal dienen en waardevol zijn bij je jaarlijkse belastingaangifte.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.