10 meest gestelde vragen

10 meest gestelde vragen over tennisleraren.

..over Tennisleraren

Wat is het (minimum)tarief van de tennisleraar?

Er is geen minimumtarief (meer). In het verleden bepaalde de Verenigingen van Nederlandse Tennisleraren een ‘richtsnoer’ met minimumtarieven voor groepslessen en privélessen en voor tennisleraren met A-, B- of C-licentie. De NMA (mededingingsautoriteit) heeft dit echter verboden.

Is er een functieprofiel voor een tennisleraar?

Er bestaan functieprofielen die gebaseerd zijn op de opleidingsprofielen. Daaruit kan de vereniging afleiden wat men kan en mag verwachten van een tennisleraar met bepaalde diploma’s. Voor de vereniging is het echter vooral belangrijk wat men nodig en te bieden heeft.

Bestaat er een standaard lesreglement?

Nee. De Verenigingen van Nederlandse Tennisleraren heeft in het verleden een voorbeeld-reglement gepubliceerd, maar er bleken teveel lokale verschillen en verschillen per leraar. Het is wel belangrijk om de leraar naar het lesreglement te vragen voor men een contract afsluit. Bovendien moet het lesreglement eenvoudig te vinden zijn op de website van de vereniging of tennisschool of tennisleraar. 

Zijn er standaardcontracten?

Ja, de KNLTB heeft drie verschillende standaardcontracten beschikbaar voor de vereniging. Deze contracten zijn ook afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren. De standaardcontracten zijn op te vragen bij de afdeling Juridische Zaken van de KNLTB via juridischezaken@knltb.nl.

Wat is het verschil tussen een diploma en een licentie?

Een diploma is een bewijs dat men een cursus of opleiding met goed gevolg heeft afgesloten volgens de dan geldende regels. Een licentie is het best te omschrijven als een ‘tijdelijke werkvergunning’. Aan het (opnieuw) verstrekken van een licentie kunnen voorwaarden worden gesteld. Een diploma kan men niet afnemen in geval van ‘ongewenst gedrag’; een licentie kan (tijdelijk) worden ingetrokken. De licentie is op dit moment twee jaar geldig. 

Hoeveel minuten duurt een lesuur?

Hier bestaat geen (verplichte) standaard voor. Het meest gebruikelijk zijn klokuren van 60 minuten, waarvan er 50 minuten wordt lesgegeven. De overige 10 minuten zijn dan voor de spelers om in te spelen en voor de tennisleraar om een (telefonisch) gesprekje (met speler of ouder) te voeren, iets te eten of drinken, naar het toilet te gaan of de administratie (absentie, speler-ontwikkeling) bij te houden. Soms worden kortere lesuren gehanteerd om meer spelers te kunnen indelen. 

Is er een vacaturebank voor tennisleraren vanuit de KNLTB?

Nee, nog niet. Deze is wel in ontwikkeling en is dan uitsluitend te gebruiken door verenigingen en tennisleraren met een geldige licentie.

Hoe weet ik of onze tennisleraar een geldige licentie heeft?

Tennisleraren kunnen het register raadplegen in de bibliotheek van de Tennisleraren Community. Verenigingsbestuurders kunnen dit in de bibliotheek van de Verenigingen Community. Als jouw zoekterm geen resultaten oplevert, zijn er drie mogelijkheden:

  1. de persoon heeft geen opleiding gevolgd, geen diploma en dus geen geldige licentie.
  2. de persoon is nog in opleiding en heeft dus nog geen geldige licentie.
  3. de persoon heeft wel een diploma, maar geen geldige licentie (meerdere redenen mogelijk: nog niet aangevraagd, vergeten te verlengen, licentie is ingetrokken).

Let op! De spelling van de naam is belangrijk: denk eraan om bij namen met y of ij, eij of ij, maar ook ö of eu meerdere mogelijkheden te proberen of de naam slechts tot aan die letters in te voeren.

Hoe zit het met taakuren en vergaderuren?

Er bestaan verschillende afspraken hierover. Het belangrijkste is dat er vooraf duidelijkheid is over de verwachtingen van beide kanten. De Vereniging van Nederlandse Tennisleraren heeft ooit als standaard gesteld dat elk tiende uur een taakuur zou moeten zijn. Hoofdtrainers met (veel) verantwoordelijkheden komen daaraan tekort en voor tweede of derde trainers is het misschien ‘overdaad’.
Het is belangrijk om vast te stellen welke zaken inherent zijn aan de inhoudelijkheid van het lesgeven (lesvoorbereiding, voortgangsrapportage) en welke zaken ‘extra’ zijn en in plaats of als ondersteuning van vrijwilligers worden gedaan. Voor taakuren en vergaderuren worden ook vaak andere tarieven gehanteerd. Een richtlijn voor het (maximum) aantal uren is ook belangrijk; om misverstanden te voorkomen. 

Welke bijscholingen zijn er voor tennisleraren?

Alle denkbare tennisinhoudelijke onderwerpen worden aan tennisleraren aangeboden. De afgelopen jaren werden in het voorjaar en in het najaar alle tennisleraren met een geldige licentie aangeschreven over de bijscholingen (applicaties).
Naast het aanbod voor Tenniskids (1, 2 en 3), waren dat ook rolstoeltennis (1 en 2), biomechanica, tactiek, mentaal, voetenwerk, speltype specifiek, management en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt op dit moment gewerkt aan een forse uitbreiding van het aantal onderwerpen; tennisspecifiek, sportgeneriek en voor persoonlijke ontwikkeling. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.