Jouw school als springplank voor Nederlands toptalent?

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB sinds september 2016 nauw samen met gecertificeerde tennisscholen. Deze scholen spelen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland. Er is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties gaan leveren.

Landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen

In de periode 2016-2018 bestaat het netwerk van gecertificeerde tennisscholen uit zes tennisscholen voor talenten in zowel de basis- als de middelbare school leeftijd (t/m 18 jaar), omringd door twintig tennisscholen die de scouting en eerste opleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd voor hun rekening nemen. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen deze tennisscholen de jeugdopleiding. Al deze gecertificeerde partners doorliepen met succes de selectieprocedure uitgevoerd door de KNLTB i.s.m. onafhankelijk adviesbureau NMC Bright en toonden zich bereid samen met de bond de beste jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top'

De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. Bij de gecertificeerde tennisscholen wordt de tennisopleiding gegeven door trainers die voor deze samenwerking gekozen hebben en voldoen aan de certificeringscriteria. Zij werken nauw samen met de KNLTB en met elkaar. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen.

Op knltb.nl vind je een overzicht van alle gecertificeerde tennisscholen. De landelijke dekking van het netwerk ziet er momenteel als volgt uit:

Samenwerking

Samenwerking is een van de sleutelwoorden binnen het netwerk. Zowel met de KNLTB als met de andere gecertificeerde tennisscholen. In de ideale situatie stroomt een talent straks van de vereniging door naar een tennisschool gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd jaar en vandaar via een tennisschool gericht op kinderen in de middelbare schoolleeftijd jaar naar de nationale selectie. 

Voordelen partnership

Een partnership met de KNLTB biedt tennisscholen vele kansen en voordelen.

 • Beschikking over de kennis en kunde van de KNLTB zoals ex-topspelers en topcoaches, fysieke trainers, medische staf (bondsarts en haar netwerk van specialisten en fysiotherapeut) en de inzet van de video-analist en sportdiëtiste van de KNLTB.
 • Intensieve samenwerking met andere gecertificeerde tennisscholen en de KNLTB, waarin de tennisschool gericht op kinderen in de middelbare schoolleeftijd een sturende en coördinerende rol inneemt binnen de overeengekomen regio.
 • Verhoging van de aantrekkingskracht voor topjeugd en professionele spelers in de regio. Het opleidingsinstituut is onderdeel van een landelijk netwerk dat bestaat uit de beste tennisscholen.
 • Aanlevering topjeugd vanuit omliggende verenigingen; er worden vanuit de database van de KNLTB Talentendagen georganiseerd bij de tennisscholen gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Gebruik maken van het veelzijdige spelervolgsysteem KNLTB TennisLife en het Meerjaren Opleidingplan Tennis met alle technische, tactische, fysieke en mentale concepten.
 • Financiële ondersteuning van talentvolle spelers door de KNLTB bij uitsluitend gecertificeerde partners. 

Nieuwe selectieronde voor certificering tennisscholen: januari 2018

Om de kwaliteit en de kwantiteit binnen de opleidingen te blijven waarborgen, vinden er eindevaluaties plaats met de huidige gecertificeerde partners en wordt er voor eventuele nieuwe partners wederom een selectietraject opengesteld. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het landelijk netwerk en kwaliteit te waarborgen is certificering een voorwaarde. Vanaf 8 januari start de nieuwe selectieronde voor zowel boven- als onderbouwtennisscholen. Iedere tennisschool die interesse heeft om gecertificeerd te worden en denkt te kunnen voldoen aan de selectiecriteria om een samenwerking aan te gaan met de bond en met andere opleidingslocaties, nodigen wij van harte uit om dit kenbaar te maken.

Aanmelden certificering 

Bovenbouw tennisscholen konden tot en met 21 januari hun interesse in certificering kenbaar maken. Onderbouw tennisscholen kunnen hun interesse kenbaar maken via NMC Bright

Wordt het certificeringstraject positief doorlopen, dan start de samenwerking per 1 september 2018, voor de duur van een jaar. De KNLTB streeft naar een landelijk dekkend netwerk van gecertificeerde tennisscholen, maar dit weegt niet zwaarder dan de kwaliteit die de tennisschool biedt.

Beschrijving selectieprocedures

Hieronder vind je een beschrijving van de selectieprocedures.

Onderbouw Tennisschool 

Elke tennisschool die voldoende kennis heeft van en ervaring heeft met het opleiden van jeugd in de basisschoolleeftijd kan zich t/m 31 januari inschrijven voor de certificeringsprocedure. De eisen voor inschrijving in de certificering voor tennisscholen gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd zijn minder zwaar dan bij de tennisscholen die gericht zijn op kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Uiteindelijk komen tientallen tennisscholen gericht op kinderen   in de basisschoolleeftijd in aanmerking voor certificering.

Volg onderstaande beslisboom om te bepalen of jouw tennisschool in aanmerking komt voor certificering. Op alle vragen ‘ja’ geantwoord? Dan behoort certificering in de toekomst tot de mogelijkheden.

Beslisboom voorwaarden certificering 

 

 

Tijdschema certificering tennisscholen onderbouw

 

Op basis van een online selectietoets bepalen de certificeringscommissie, bestaande uit Jacco Eltingh (technisch directeur KNLTB), Bas Coulier (Bondscoach KNLTB), Alex Reijnders (Technisch manager KNLTB), Kelvin Nieberg (Prestatiemanager KNLTB), Eric Wilborts (Bestuurslid Toptennis KNLTB) en een auditor van onafhankelijk adviesbureau NMC Bright welke tennisscholen het certificeringstraject mogen vervolgen. Medio maart wordt bekendgemaakt welke tennisscholen gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd in de basisschoolleeftijd gecertificeerd opleidingspartner van de KNLTB zijn.

Bovenbouw Tennisschool 

Elke tennisschool gericht op kinderen in de middelbare schoolleeftijd die kennis heeft van en ervaring heeft met het internationale tennisniveau voor jeugd en profs kan zich t/m 21 januari opgeven voor de certificeringsprocedure. De kwaliteit van de hoofdcoach(es), het niveau van de spelers en speelsters, het aantal spelers en speelsters, het begeleidend kader zoals de conditietrainer en de accommodatie zijn belangrijke toetsingscriteria. Door de strenge toelatingseisen voor certificering komen slechts enkele tennisscholen in Nederland in aanmerking voor certificering.

Onderstaande figuur geeft de zeven domeinen weer waarvoor criteria zijn opgesteld voor de tennisscholen. Ieder domein heeft een bepaalde wegingsfactor. Zo telt het domein Technisch kader en specialisten zwaarder mee dan het domein Beleid en visie. Grofweg zijn de wegingsfactoren ingedeeld in: zeer zwaar meewegend, zwaar, en middel. 

Kijk hier voor de criteria per domein. 

Tijdschema certificering tennisscholen bovenbouw

 

 

De volgende academies zijn door de KNLTB gecertificeerd als bovenbouw tennisschool:

 • Approach – Enschede
 • Burgersdijk Tennis – Wateringen
 • FOCUS tennisacademy - Rotterdam
 • Intime Tennis Academy – Zoetermeer
 • Tennis Academy Van Gelderen - Middenbeemster
 • Tennis Academy Henk Van Hulst – Valkenswaard

Transparante en objectieve selectieprocedure

De KNLTB ambieert een open en objectief proces van certificering. Alle trainers met een geldige licentie kunnen zich inschrijven om opleidingspartner van de KNLTB te worden. Een onafhankelijk adviesbureau, NMC Bright, begeleidt de certificeringstrajecten en zorgt voor een objectieve meting. Voor de tennisscholen gericht op kinderen in de middelbare schoolleeftijd is NMC Bright betrokken bij de entreetoets, de online voorbereiding op de audits en de audits zelf. De certificeringscommissie van de KNLTB besluit op basis van de definitieve auditrapporten van NMC Bright welke tennisscholen in aanmerking komen als gecertificeerde opleidingspartner. Bij een positief besluit worden de contracten ondertekend. NMC Bright vervult binnen de certificering van tennisscholen die gericht zijn op kinderen in de basisschoolleeftijd een adviserende rol bij de selectietoetsen.

Wat als jouw tennisschool (nog) niet in aanmerking komt?

Indien een tennisschool (nog) niet in aanmerking komt, is certificering in de toekomst nog wel een optie. De certificeringsovereenkomsten voor tennisscholen hebben namelijk een looptijd van een jaar.

Vragen en meer informatie

Heb je een vraag over bovenstaande informatie, bekijk dan de veelgestelde vragen onderaan deze pagina. Voor meer informatie, ga naar knltb.nl waar je ook een overzicht vindt van alle gecertificeerde partners en antwoorden op veelgestelde vragen van ouders. Je kunt ook een email sturen naar jeugdopleiding@knltb.nl.

Veelgestelde vragen

Komen alleen tennisscholen in aanmerking?

Nee, alle opleidingsinstituten die voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking voor het landelijk netwerk. 

Hoe kan ik kenbaar maken dat mijn tennisschool interesse heeft om opleidingspartner te worden?

Tennisscholen, gespecialiseerd in het opleiden van jeugd <12 jaar, kunnen t/m 31 januari 2018 een online selectietoets maken. Tennisscholen gericht op kinderen >12 jaar kunnen zich tot en met 21 januari 2018 online inschrijven

Mijn tennisschool voldoet (nog) niet aan de criteria voor certificering, wat nu?

Indien een tennisschool (nog) niet in aanmerking komt, is certificering in de toekomst mogelijk. De certiferingsovereenkomsten hebben namelijk een looptijd van een jaar.

Aan welke voorwaarden moet mijn tennisschool voldoen om in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het landelijk netwerk en kwaliteit te waarborgen  is certificering een voorwaarde. Je tennisschool moet voldoen aan bepaalde criteria. Meer informatie over de criteria vind je op deze pagina.

Wanneer vindt financiële ondersteuning van talentvolle spelers plaats?

Financiële ondersteuning vanuit de KNLTB wordt verleend aan toptalenten vanaf 10 jaar die trainen bij een van de gecertificeerde tennisscholen uit het landelijk netwerk. De KNLTB Technische staf (bestaande uit de hoofdbondscoaches, de prestatiemanager en de technisch manager) en de hoofdcoach van de tennisschool bepalen gezamenlijk of een talent in aanmerking komt voor subsidie. 

Wat kan ik als tennisschool doen als ik het niet eens ben met het beoordelingsrapport of als er sprake is van een conflict of meningsverschil?

Tot 30 dagen na ontvangst van het beoordelingsrapport kan een tennisschool een bezwaar indienen bij de Bezwaarcommissie. Bij een conflict of meningsverschil kan er eveneens contact gezocht worden met de commissie voor een onafhankelijk advies. De commissie bestaat uit drie leden, te weten dhr. Louk Sanders, dhr. Fried Schmitz en dhr. Marc Albert.

De Bezwaarprocedure Certificering Tennisscholen ziet toe op de bezwaren van tennisscholen.