'Strategische Doorkijk' KNLTB

De Strategische Doorkijk duidt de belangrijkste kernpunten voor de periode 2017-2022.

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond is al meer dan 100 jaar hét onbetwiste kenniscentrum van de tennissport in Nederland. Als aanjager van tennis in Nederland inspireren en verbinden wij alle partijen die betrokken zijn bij onze sport.

Missie en visie

Het is onze missie om de betekenis van tennis voor de Nederlandse samenleving te vergroten door nog méér mensen méér te laten tennissen. Om zo de samenleving op de been te brengen en in beweging te houden. Om mensen fitter en gezonder te maken. En om mensen te verenigen en samen te laten werken, ongeacht hun leeftijd, afkomst of geslacht.

De KNLTB wil uitgroeien tot een maatschappelijk betrokken organisatie en toonaangevende sportbond. We stellen ons op als gids in tennisland en bieden toegevoegde waarde aan alle tennissers. 

Strategische Doorkijk

Als KNLTB hebben we een scherpe ambitie geformuleerd. Om onze doelstellingen te realiseren, moeten we kiezen waar we de komende jaren de focus op leggen. Deze keuzes staan beschreven in het strategische beleidsplan 2019.

De 'Strategische Doorkijk' is hieronder in zijn geheel te downloaden.Download de 'Strategische Doorkijk'

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.