Zonnepanelen Tennisbaan 48870649962 O

Update budget BOSA 2024

Er komt dit jaar € 32,5 miljoen extra budget beschikbaar voor de Subsidieregeling BOSA. Deels wordt dit gerealiseerd door het naar voren halen van de gereserveerde middelen van komende jaren. Er zal tevens een bedrag van € 10 miljoen worden toegevoegd vanuit de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

Aanleiding voor deze aanvulling is dat medio maart het budget voor 2024 al zo goed als overvraagd was. Per 3 juni 2024 is er in totaal al voor zelfs € 122,2 miljoen aan subsidie aangevraagd. Er is inmiddels voor € 42,8 miljoen subsidie toegekend, zodat er op dit moment nog aanvragen ter waarde van € 79,4 miljoen openstaan. Let op! Tot uiterlijk 31 juli is het nog mogelijk om aanvragen in te dienen. Echter zullen, ondanks deze budgetverhoging, zeer waarschijnlijk niet alle ingediende aanvragen in 2024 kunnen worden toegekend. Dit zal ook gecommuniceerd gaan worden op de website van uitvoeringsorganisatie DUS-I.

In tegenstelling tot het jaar 2023 zullen aanvragen in 2024 die niet meer passen binnen het subsidiebudget van 2024 niet worden doorgeschoven naar 2025 en daarmee dus ook geen beroep op reservering doen voor het budget van 2025. Het advies is dan ook om projecten die in 2025 nog in aanmerking komen voor subsidie direct begin 2025 aan te vragen (aanvraag achteraf; zie Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) 2024 | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)). Wees je als vereniging bewust van het gegeven dat de kans op toekenning voor nieuwe aanvragen tot 31 juli van dit jaar dus zeer klein is.ervering doen voor het budget van 2025. Het advies is dan ook om projecten die in 2025 nog in aanmerking komen voor subsidie direct begin 2025 aan te vragen (aanvraag achteraf; zie de website van DUS-I). Wees je als vereniging bewust van het gegeven dat de kans op toekenning voor nieuwe aanvragen voor dit jaar dus zeer klein is.


Er wordt in het najaar gesproken over de hoogte van het BOSA-budget voor de komende jaren.