Jeugd competitie gravel team wedstrijd

Voelt iedereen zich welkom op jouw club?

Onze samenleving wordt steeds diverser, en die diversiteit zie je ook terug op de sportclub. Dat is mooi, want sport heeft de kracht om mensen te verbinden. Op de sportclub komen we samen en delen we een gezamenlijke hobby. Maar, een diverse groep leden kan ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengen, zoals het omgaan met internationale feestdagen, het schenken van alcohol, leden die verschillende talen spreken, en vragen over gender.

In een recent, landelijk onderzoek van het Mulier Instituut gaf 1 op de 5 verenigingsbestuurders aan dat binnen hun vereniging grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over bijvoorbeeld herkomst, huidskleur of geloofsovertuiging en homo-biseksuelen (Cremers & Elling, 2022; Cremers, Anselma & Elling, 2022). En 5% van de sporters en sportbezoekers gaf aan in 2021 slachtoffer te zijn geweest van discriminatie (Cremers, Elling & Van Kalmthout, Mulier Instituut). Dat is 5% teveel.

De KNLTB zet zich in voor een sportomgeving waarin iedereen zich fijn en prettig voelt. Dat betekent dat we willen dat alle mensen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken, bij ons kunnen genieten van sport in een veilige, inclusieve omgeving zonder vooroordelen.

We roepen daarom onze verenigingen en centra op om eens na te denken over de vraag: “Wat doe ik zodat iedereen zich welkom voelt op de club?”

Om je als club hierin te ondersteunen, doen wij mee met het programma “Onze club is van iedereen” van NOC*NSF. Dit programma bevat verschillende interventies gericht op ‘omgaan met diversiteit op de club’. Wil je door praten over of en hoe (nieuwe) leden zich welkom kunnen voelen op je club? Wil je meer weten over diversiteit, of wil je je aanmelden voor een van de interventies? Neem dan contact op met jouw KNLTB Accountmanager.