Dames dubbel high five

Ga aan de slag met een sociaal veilige sportomgeving!

De KNLTB vindt het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis. Daarom moedigen we verenigingen aan om aan de slag te gaan met de 4 v’s voor veiligheid. Deze 4 v’s bieden een stevig fundament voor verenigingen rondom sociale veiligheid. Als je hieraan voldoet, ben je als vereniging goed op weg!

Voor vragen over het opzetten van een integriteitsbeleid of het doen van meldingen neem contact op met fairplay@knltb.nl of kijk hier

De 4 v’s voor veiligheid

  1. Verenigingsbrede gedragscode
  2. Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging
  3. Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
  4. Vakkundig geschoolde leraren

Verenigingsbrede gedragscode

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag en is dus een belangrijk onderdeel van het verenigingsbeleid rondom sociaal veilig gedrag – van de regels langs de lijn tot het gebruik van social media. Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de vereniging weten waar de vereniging voor staat, is het belangrijk om deze gedragscodes helder en goed te communiceren.

De gedragscode is altijd gebaseerd op de gedragscode van de KNLTB, of NOC*NSF. Deze kan je dan ook altijd raadplegen wanneer je aan de slag gaat met het opstellen van de code.

Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

Een vertrouwenscontactpersoon is een neutraal aanspreekpunt op de vereniging en kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door – mocht dat nodig zijn. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de vereniging bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.
Net zoals bij het vinden van vrijwilligers in andere posities, kan het vinden van een goede vertrouwenscontactpersoon veel geduld kosten. NOC*NSF heeft hier een aantal tips voor opgesteld. Lees deze hier.

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

Verenigingen kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als vereniging gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de vereniging.

Voor meer informatie over het aanvragen van een VOG, en de vervolgstappen, kijk hier.

Vakkundig geschoolde leraren

Leraren kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is daarom belangrijk dat leraren (met in het bijzonder de leraren die werken met kwetsbare groepen) niet alleen oog hebben voor tactiek en techniek, maar ook voor pedagogiek en integriteit. Dat kan via een scholing. Als kan je ervoor zorgen dat leraren de scholing Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare scholing (voor meer ervaren leraren) volgen. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Aan de slag!

De KNLTB heeft over alle basiseisen informatie beschikbaar op de website. Ook kan je gebruik maken van tools en middelen van NOC*NSF. Verenigingen die aan de slag willen gaan met het onderwerp en de 4 v’s kunnen dit doen via het High5! Stappenplan. Dit stappenplan van NOC*NSF helpt verenigingen op weg met het onderwerp en het bespreekbaar maken van een sociaal veilige sportomgeving. Ook biedt NOC*NSF ondersteuning door middel van de expertpoule. Meer informatie hierover vind je hier.