MF NJK 2023 finaledag 16 en 18 jaar DSC03104

Vernieuwingen Nationale Ranglijsttoernooien (NRT) in 2024

Vanaf de zomer 2024 worden de Nationale Ranglijsttoernooien (NRT) vernieuwd. Uit onderzoeken en data analyse blijkt dat de NRT niet meer voldoen aan de huidige behoeften van organisatoren en spelers. Om de algemene ontevredenheid over het product en het niveau van de toernooien om te buigen is de vernieuwing van de NRT noodzakelijk. Hiervoor is geluisterd naar signalen en adviezen van spelers, toernooileiders en KNLTB afdelingen. Ook worden de succesvolle wijzigingen van de winter 2022-2023 doorgetrokken naar de zomer. Met de vernieuwde opzet en kalender kunnen we de koppeling tussen NRT en de open toernooien versterken.

In november is de nieuwe opzet toegelicht in een online bijeenkomst voor NRT-organisatoren. Via onderstaande video bekijk je een samenvatting van deze bijeenkomst, waarin alle vernieuwingen voor NRT worden toegelicht.

Samenstelling kalender

In de nieuwe toernooikalender voor 2024 is het aanbod van NRT toernooien beter afgestemd op de vraag van spelers én de planning van internationale toernooien in Nederland. Daarnaast houden we rekening met feestdagen, vakantieperiodes en de KNLTB-competities. Hierdoor ontstaat een kalender met vaste speelweken en speelschema’s: enkelspel Heren (schema 32), enkelspel Dames (schema 24) en dubbelspel (schema 8). Bekijk hier de toernooikalender.

Nieuwe toernooistructuur NRT

De huidige NRT**** t/m NRT* worden vervangen door de volgende nieuwe zwaartes:

  • NRT-1000: toernooien voor spelers met speelsterkte 1-2 en ranglijstposities 1 t/m 75. In de zomerkalender zijn 8 van deze toernooien gepland. Per speelweek is maximaal 1 toernooi mogelijk.
  • NRT-500: toernooien voor spelers met speelsterkte 2-3 met ranglijstposities 50 t/m 200. Per toernooiweek worden maximaal 3 toernooien met deze zwaarte gepland.
  • Categorie 2: open toernooien voor spelers met speelsterkte 2 of hoger. Per speelweek regionale regie op categorie 2 toernooien.

Het kwalificatieschema vervalt. De niet-geaccepteerde spelers kunnen deelnemen aan het open toernooi. Voor de categorie 2 toernooien zullen ook punten te verdienen zijn voor de ranglijst. Afhankelijk van het schemagrootte zijn er meer/minder punten te verdienen. Hiermee versterken we de open toernooien en kunnen talentvolle spelers instromen in NRT-500.

NRT organiseren

Overweeg je het organiseren van een NRT-500 toernooi? Dan overleggen we graag over de mogelijkheden, speelweken en voorwaarden om dit toernooi te kunnen organiseren.