Laptop fair play website

De vier basiseisen voor sociale veiligheid in de sport

In de sport vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Met de basiseisen heb je als vereniging een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen. Met dat fundament kun je verder bouwen aan een veilige sport en een fijne sportplek voor jouw leden. In dit artikel lees je wat de vier basiseisen zijn en hoe je die als vereniging kunt inzetten. Het is op dit moment vanuit sportkoepel NOC*NSF en de KNLTB een dringend advies om gebruik te maken van de vier basiseisen. Gemeentes kunnen echter zelf bepalen of zij de eisen verplicht stellen voor verenigingen of niet. Zo kunnen zij de basiseisen bijvoorbeeld als voorwaarde stellen voor het verlenen van een subsidie of kunnen ze boetes of andere sancties opleggen als een vereniging niet aan de basiseisen voldoet. Voldoende aanleiding en noodzaak om hiermee aan de slag te gaan!

Gebruik de Regeling Gratis VOG

Verenigingen kunnen een gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. We adviseren om de VOG's elke drie jaar te vernieuwen. Het aanvragen is gratis en kan via www.gratisvog.nl. Meer informatie over het aanvragen de VOG vind je hier.

Opstellen en communiceren van de gedragscode

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag op de vereniging. Het is belangrijk om gedragscodes te op te stellen zodat leden en vrijwilligers weten voor welke normen en waarden de vereniging staat, maar óók om twijfel weg te nemen wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken. De vereniging vraagt trainers, coaches, begeleiders, bestuurders en medewerkers om de gedragscode te ondertekenen en na te leven. Ook communiceert de vereniging de gedragscode, in ieder geval jaarlijks, richting alle leden. De KNLTB heeft gedragscodes ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. Deze gedragscodes kun je als vereniging overnemen en eventueel aanpassen naar de eigen situatie. De model gedragscodes zijn hier te vinden. 

Vertrouwenscontactpersoon aanstellen

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om vragen te stellen, zorgen te delen of incidenten te melden die gaan over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. De VCP doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging, maar luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten. NOC*NSF biedt een gratis opleiding aan tot VCP. Deze opleidingsdagen worden door het hele land op verschillende momenten georganiseerd. Opgeven kan via deze link. Het is mogelijk om een VCP met andere verenigingen te delen.

Cursus of e-learning voor begeleiders (leraren, coaches etc.)

Begeleiders, waaronder leraren, hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat begeleiders weten hoe zij dit het beste kunnen doen. Dat kan met een cursus of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek. Een van de e-learnings die gratis te volgen is, is die van Een Beetje Opvoeder. Deze e-learning gaat in op de rol van de leraar/ begeleider bij ongewenst gedrag en is te volgen via deze link